Aktuality

Knihovník 2022/2s

Vyšlo nové číslo metodického časopisu pre knihovníkov obecných knižníc Knihovník. Pdf verzia (2,2 MB) >>>


Podujatia v januári 2023

Prehľad podujatí v Tribečskej knižnici na mesiac január


Výstava fotografií Čas zimy a Vianoc

Navštívte výstavu fotografií Natálii Tarabovej, Mariana Látku a Jaroslava Streichera. Prístupná bude do 19.1.2023. 
Fotogaléria z vernisáže >>>


Burza kníh

Využite príležitosť prísť za lacný peniaz k dobrej knihe. 


Využite službu výpožičiek e-kníh

Tribečská knižnica v Topoľčanoch v spolupráci s Palmknihy ponúka možnosť výpožičiek elektronických kníh. Viac informácií >>>
Informácie o aplikácii (napr. návody, informácie o čítačkách a inštalačný súbor pre staršie čítačky, atď.) možno nájsť na www.palmknihy.cz/aplikace


Klub cestovateľov

Téma Rakúsko a Nemecko s PhDr. Ladislavom Kocákom.
Fotogaléria z podujatia >>>


Vianoce v knižnici

Prehľad vianočných podujatí.


Zimné zvykoslovie v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska

Stretnutie so slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou.
Fotogaléria z podujatia >>>


Peter Bielik

Autorská beseda s mentálnym koučom a psychológom.
Fotogaléria z podujatia >>>


Knižná beseda so spisovateľkami Bajou Dolce, Michaelou Zamari a Ivicou Ďuricovou

v spolupráci s Knižným klubom v knihe
Fotogaléria z podujatia : >>>


Vianočné tvorivé dielne

Príďte si vytvoriť jesenné dekorácie


Podujatia v decembri 2022

Prehľad podujatí v Tribečskej knižnici na mesiac december


Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.

Príďte si s deťmi vyrobiť jesenné dekorácie
Fotogaléria z podujatia : >>>


Výstava malieb Jany Globanovej

Vidím, cítim... Navštívte autorskú výstavu obrazov Jany Globanovej. Prístupná bude do 24.11.2022.
Fotogaléria z vernisáže: >>>


Spomienka na Stummerovcov. 

Pozvánka na prednášku Mariána Vargica.
Fotogaléria z podujatia >>>


Podujatia v novembri 2022

Prehľad podujatí v Tribečskej knižnici na mesiac november


Kreatívne s Dajanou Rodriguez 5

Piate – záverečné stretnutie s Dajanou Rodriguez. 9.11.2022 o 16:00 h. 
Fotogaléria >>>


Klub cestovateľov. 

Téma: Kambodža a Vietnam. Beseda s Mgr. Bohušom Saskom z Tribečského múzea v Topoľčanoch. 3.11.2022 o 16:30 h.
Fotogaléria >>>


Vnímate našu inakosť? Odhaľte i náš potenciál

Odborná prednáška Viery Hincovej so zameraním na porozumenie a podporu silných stránok. Premostenie tradičného pohľadu na odlišnosti, akými sú autizmus, Aspergerov syndróm, ADHD. Podnety k napredovaniu každého dieťa sú efektívnejšie, než pozornosť venovaná jeho oslabeniam. 8.11.2022 o 9:00 h.

Prednáška je projektom Tribečskej knižnice v Topoľčanoch v rámci dotačného programu MK SR Kultúra znevýhodnených skupín.
PROGRAM:
09.00 – 10.30 prvý blok
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.15 druhý blok
12.30 záver

ODBORNÁ GARANTKA PREDNÁŠKY: Mgr. Viera Hincová - psychologička, lektorka, autorka podcastov Deti bez návodu. Viac informácií www.beznavodu.sk alebo www.a-centrum.net
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky”
Partner projektu: MsÚ Topoľčany, Odbor školstva, kultúry a práce s mládežou

Svoju účasť na odbornej prednáške nahláste, prosím, do 31. októbra 2022 (pondelok) do 15- tej hodiny.
• elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu: metodika@kniznicatopolcany.sk alebo
• telefonicky: Mgr. Ivona Machová: 038/746 35 14  
Tešíme sa na Vašu účasť.
Fotogaléria  >>>


Vernisáž malieb Jany Globanovej

Vidím, cítim... Navštívte autorskú výstavu obrazov Jany Globanovej. Prístupná bude do 24.11.2022.
Fotogaléria z vernisáže >>>


O včelách sa učíme, aj si o nich čítame

Druhé stretnutie podujatia "O včelách sa učíme, aj si o nich čítame". 18.10.2022 o 10:00 h.
Fotogaléria z podujatia >>>


Klub cestovateľov

Téma: Francúzsko. Beseda s Mariánom Vargicom. 13.10.2022 o 16:30 h.
Fotogaléria z podujatia >>>


Prednáška PaedDr. Pavla Gogu

Prednáška poslanca krajského zastupiteľstva NSK v rámci Európskeho roka mládeže. 7.10.2022 o 9:30 h.
Fotogaléria z podujatia >>>


Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023