Služby

Obrázek editujete kliknutím

Registrácia

Obrázek editujete kliknutím

Výpožičné služby

Obrázek editujete kliknutím

Oddelenia knižnično-informačných služieb

Obrázek editujete kliknutím

Informácie o podujatiach

Obrázek editujete kliknutím

Kalendár podujatí

Registrácia

Registrovaným používateľom sa stáva fyzická osoba  s platným čitateľským preukazom a zaplateným ročným registračným poplatkom. Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ŤZP a nezamestnaní sú registrovaní zdarma.

Prečo sa zaregistrovať?

Registrovaným používateľom knižnice je umožnené:
• požičiavať si domov dokumenty určené k absenčnej výpožičke
• požičať si dokument, ktorý nie je vo fonde, z inej knižnice v SR alebo v zahraničí
• prihlásiť sa do konta čitateľa a predlžovať si výpožičky, objednávať a rezervovať si dokumenty z domu
• využívať priestory študovne

Čo je potrebné k registrácii?

• platný občiansky preukaz
• občania EÚ cestovný pas
• ostatní cudzinci cestovný pas a platné povolenie k pobytu
• deti do 15 rokov prihlášku s uvedenou adresou zákonného zástupcu, ktorý sa preukáže občianskym preukazom a podpíše prihlášku
• zdravotne znevýhodnení preukaz ŤZP, registrácia zdarma 
• nezamestnaní potvrdenie z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), registrácia zdarma

Ako prebieha registrácia?

• používatelia sú registrovaní na úsekoch beletrie a odbornej literatúry, deti do 15 rokov na úseku literatúry pre deti a mládež a pobočke na Lipovej ulici. Na pobočke na Gagarinovej ulici sa môžu registrovať aj dospelí i deti 
• pri registrácii používateľ poskytuje svoje osobné údaje a dáva súhlas s ich spracovaním.
• registrácia platí 12 mesiacov, po tomto čase je potrebné registráciu si obnoviť

Koľko registrácia stojí?

• zdarma – deti do 6 rokov, zdravotne znevýhodnení (ŤZP), nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR 
• deti do 15 rokov – 2 € (dieťa do 15 rokov potrebuje k prihláseniu do knižnice vyplnenú rodičom podpísanú prihlášku)
• študenti – 4 €
• dospelí – 5 €
• jednodňová registrácia – 2 €

Výpožičné služby

Výpožičné služby sprístupňujú dokumenty používateľom z knižničného fondu alebo prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z fondu inej knižnice. Tribečská knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičné služby
• Absenčné výpožičky – požičiavanie dokumentov registrovaným používateľom mimo priestorov knižnice.
 • Prezenčné výpožičky - požičiavanie dokumentov iba v priestoroch knižnice (v študovni, v čitárni). Používateľ nemusí byť registrovaný, postačuje mu jednodňová registrácia.  

Výpožičná doba

Výpožičná doba je 30 dní. Túto lehotu je možné si predĺžiť.

Predĺženie výpožičky

V prípade, že požičaný dokument máte v úmysle ponechať si dlhšie, je možné si ho predĺžiť. Predĺženie je možné 3x za sebou. Ak po tomto čase dokument ešte potrebujete, je potrebné ho priniesť a opätovne si ho vypožičať.

Výpožičky nie je možné predĺžiť, pokiaľ je dokument rezervovaný.
Výpožičnú dobu si je možné predĺžiť:
• osobne v Tribečskej knižnici alebo na pobočkách
• emailom (na úsek, z ktorého sú knihy požičané)
• telefonicky (na úsek, z ktorého sú knihy požičané)
• prostredníctvom Konta čitateľa

Prekročenie výpožičnej doby

Po prekročení výpožičnej doby (1. mesiac) čitateľ hradí poplatky za oneskorené vrátenie. Za jednu knihu a jeden deň omeškania je to 0,02 €.
Po 60. dňoch systém vygeneruje 1. upomienku, ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Táto upomienka príde čitateľovi emailom.
Po 90. dňoch systém vygeneruje 2. upomienku, ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Aj táto upomienka príde čitateľovi emailom.
A po 120. dňoch systém vygeneruje riaditeľskú upomienku, ktorá je spoplatnená sumou 7 €. Riaditeľská upomienka príde čitateľovi poštou.
Poplatok 0,02 € za knihu a deň sa pripočítava k poplatku za upomienku.

Konto čitateľa

Prostredníctvom svojho čitateľského konta je možné:
• predlžovať si výpožičky
• zadávať rezervácie na vypožičané dokumenty a objednávky
• mať prehľad o stave svojho čitateľského konta (výpožičky, história výpožičiek, poplatky, rezervované dokumenty)
• zmeniť si prihlasovacie heslo
Do konta čitateľa sa možno prihlásiť na stránke https://topolcany.dawinci.sk/?fn=*login_userPswd&btnResName=ERR&pageId=*borrows, pričom je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje: číslo preukazu a heslo. Pri prvom prihlasovaní zadajte ako heslo svoje priezvisko. Po úspešnom prihlásení do konta, si ihneď zmeňte heslo v záložke Osobné údaje.

Oddelenia knižnično-informačných služieb

Úsek odbornej literatúry

Nachádza sa na prízemí hlavnej budovy.
 
Ponuka služieb:

• registrácia používateľov od 15 rokov
• absenčné a prezenčné výpožičky náučnej a odbornej literatúry
• literatúra z oblasti filozofie, náboženstva, spoločenských vied, matematiky, prírodných vied, medicíny, umenia, športu, literatúry, zemepisu, dejín a i.
• knihy sú prehľadne usporiadané podľa vedných odborov (MDT)
• referenčné (informačné a poradenské) služby
• prístup do online katalógu knižnice a konta čitateľa
• wifi pripojenie
• verejný internet
• výpožičky z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 
• služby úseku odbornej literatúry môže využívať každý registrovaný používateľ Tribečskej knižnice v Topoľčanoch (držiteľ platného čitateľského preukazu, alebo držiteľ jednorazového čitateľského preukazu)

Kontakt:

Email: odborne@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/746 3515


Úsek beletrie

Nachádza sa na 1. poschodí hlavnej budovy.

Ponuka služieb

• registrácia používateľov od 15 rokov
• absenčné a prezenčné výpožičky krásnej literatúry
• poézia, divadelné hry, detektívky, fantasy, sci-fi, horory, literatúra k povinnému čítaniu, ženské romány, náboženská literatúra, knihy z lekárskeho prostredia, životopisy a skutočné príbehy
• knihy sú abecedne usporiadané podľa priezviska autora (v ojedinelých prípadoch podľa názvu knihy)
• referenčné (informačné a poradenské) služby
• prístup do online katalógu knižnice a konta čitateľa
• verejný internet
• služby čitárne
• služby úseku beletrie môže využívať každý registrovaný používateľ Tribečskej knižnice v Topoľčanoch (držiteľ platného čitateľského preukazu, alebo držiteľ jednorazového čitateľského preukazu)
• podmienky registrácie a cenník poplatkov >>>

Ponúkame aj:

• zvukové knihy
• cudzojazyčnú literatúru v nemeckom, anglickom, francúzskom a ruskom jazyku
• časopisy: My Topoľčany, Pravda, Nový čas, Hospodárske noviny, Katolícke noviny, Slovenské národné noviny, Knižná Revue, Krásy Slovenska, Slovenka, Zdravie, Evita, Dymák, Senior magazín, Život, Plus 7 dní, Moja Psychológia, Sme ženy, Záhradkár, a mnoho ďalších
 
Kontakt

Email: beletria@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/746 3512


Úsek literatúry pre deti a mládež

Nachádza sa na 2. poschodí hlavnej budovy.
Cieľovou skupinou oddelenia sú deti a mládež do 15 rokov (deti, žiaci a študenti MŠ a ZŠ)

Pre lepšiu orientáciu v knižničnom fonde sú knižné tituly v regáloch označené prehľadným spôsobom podľa žánrov a vekovej kategórie. Knihy sú zoradené podľa priezviska autora.  

Rozdelenie literatúry podľa vekovej kategórie a farebné označenie:
• leporelá (veková kategória 0-3 rokov)
• rozprávky pre najmenších sú označené žltou farbou (veková kategória od 3-6 rokov)
• rozprávky a príbehy sú označené žlto-červenou farbou (veková kategória od 6-10 rokov)
• romány pre slečny červenou farbou
• dobrodružná literatúra zelenou farbou 
• povesti, mýty a legendy žlto-zelenou farbu
• náučná literatúra má svoje číselné označenie, pričom je zaradená do rôznych kategórií
• povinná literatúra pre žiakov základných škôl

Ponúkame aj:
• cudzojazyčnú literatúru pre deti a mládež v nemeckom, anglickom, francúzskom jazyku
• časopisy pre deti a mládež: Fifík, Slniečko, Adamko, Zornička, Kamarát, Bublina, Vrabček, Enviráčik 

Čo Vám vie ponúknuť detské oddelenie:
• nové knihy, umiestnené v regáloch s novinkami
• detský domček ponúka možnosť nerušeného čítania príbehov o rôznych hrdinoch, zvieratkách a pod.
• k oživeniu priestoru a relaxácií slúžia sedacie vaky s vankúšmi
• prostredie deťom spríjemňujú plyšoví kamaráti, ktorí sú výsledkom práce chránenej dielne
• organizovanie rôznych besied, prednášok, tvorivé dielne, divadielka, informačné prípravy a pod. (viac informácií v sekcií podujatia)
• služby úseku literatúry pre deti a mládež môže využívať každý registrovaný používateľ Tribečskej knižnice v Topoľčanoch (držiteľ platného čitateľského preukazu, alebo držiteľ jednorazového čitateľského preukazu)

Kontakt
Email: detske@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/746 3518 
 


Komunitná miestnosť, študovňa, verejný internet

Komunitná miestnosť
Nachádza sa na prízemí vedľa oddelenia odbornej literatúry.
Je to všestranný priestor, ktorý slúži na organizovanie podujatí ako i na rozvoj komunitných aktivít knižnice. Podujatia sú zamerané na všetky skupiny – deti a mládež, študentov, populáciu v produktívnom veku, seniorov, čitateľov so zdravotným znevýhodnením ako i pre rodiny s deťmi.

Hlavnou myšlienkou vybudovania komunitného priestoru bolo vytvoriť priestor na usporadúvanie prednášok, besied s autormi, tvorivé dielne a komunitné aktivity.
Aktivity v komunitnom priestore sú určené pre všetkých návštevníkov knižnice (nie je nutná registrácia za čitateľa).

Pre používateľov je k dispozícií príjemné posedenie v kreslách, pre deti sú pripravené spoločenské hry, knihy a tvorivé dielne (možnosť vypožičania pasteliek, omaľovániek, a pod.).
Komunitný priestor v Tribečskej knižnici podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Študovňa

Nachádza sa na prízemí budovy knižnice ako súčasť komunitnej miestnosti.
Služby študovne môže využívať každý registrovaný používateľ Tribečskej knižnice v Topoľčanoch (držiteľ platného čitateľského preukazu, alebo držiteľ jednorazového čitateľského preukazu/ jednorazovú knižnično-informačnú službu).

Čitateľom sú k dispozícií 4 miesta, ktoré sú určené k prezenčnému štúdiu. Každé miesto je vybavené lampou s možnosťou nabíjania mobilného telefónu. K dispozícii je pripojenie na wifi.
Fond študovne obsahuje encyklopédie, slovníky, regionálnu literatúru a i. Štruktúra fondu obsahuje všetky triedy MDT a pre potreby používateľa je prehľadne usporiadaný. Dostupnosť jednotlivých titulov si čitateľ môže overiť v on-line katalógu knižnice. 

V prípade potreby majú čitatelia a zrakovo postihnutí možnosť využiť aj čítaciu lupu. 

Verejný internet

Internet je prístupný pre čitateľov na jednotlivých úsekoch knižnice (úseku odbornej literatúry, úseku beletrie ako i na úseku literatúry pre deti a mládež) a na pobočke na Gagarinovej ulici.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch poskytuje službu internet pre každého registrovaného čitateľa (držiteľa platného čitateľského preukazu).

Pri práci s počítačom môže užívateľ pripojiť svoj usb/ flash disk, slúchadlá.
Čitateľ má možnosť tlače dokumentov (cena je určená podľa Cenníka služieb a poplatkov>>>).

Služba internet sa riadi článkom 16 Zásady používania verejného internetu uverejnenom v Knižničnom a výpožičnom poriadku Tribečskej knižnice v Topoľčanoch >>>.

Služby čitárne
Periodiká /noviny a časopisy/ sú prístupné pre čitateľov na úseku beletrie a na úseku literatúry pre deti a mládež.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch poskytuje službu čitáreň pre každého registrovaného čitateľa (držiteľ platného čitateľského preukazu). 

Čitateľ má možnosť si vybrať z množstva druhov novín a časopisov. K dispozícií je denná tlač, spoločenské časopisy, odborné periodiká ako i detské časopisy. >>>

Čitatelia môžu využiť na prezenčné vypožičanie novín a časopisov aj letnú čitáreň.

Úsek zvukových dokumentov
Na základe Dohody so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje Tribečská knižnica v Topoľčanoch v oddelení zvukových dokumentov knižničné služby nevidiacim a slabozrakým používateľom. Knižničné služby sú poskytované bezplatne.

Používateľ je povinný doplniť pri registrácii a prihláške za používateľa číslo členského preukazu občianskeho združenia zrakovo postihnutých, alebo predložiť potvrdenie odborného lekára o tom, že je zrakovo postihnutý. Bezplatné knižničné služby zvukových dokumentov môžu slúžiť výhradne pre potreby nevidiacich súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Fond dokumentov je pravidelne obmeňovaný.


Letná čitáreň

Nachádza sa za hlavnou budovou na pozemku Tribečskej knižnice a slúži ako oddychové miesto pre návštevníkov knižnice.

Rozdelená je na dve časti. Prvou je prekryté pódium, ktorého súčasťou je stupňovité hľadisko na sedenie s kapacitou 70 návštevníkov. V druhej časti letnej čitárne sa nachádzajú zabudované stoly so stoličkami. Súčasťou letnej čitárne je rozľahlá záhrada, ktorá je tiež k dispozícií pre návštevníkov knižnice.

Priestory letnej čitárne sa využívajú ako miesto pre konanie rôznych podujatí, stretnutí so spisovateľmi, hudobné vystúpenia alebo prednášky.

Areál slúži aj pre prezenčné vypožičanie periodík. Návštevníkom je k dispozícii denná tlač, časopisy i pripojenie k wifi.

Letná čitáreň je čitateľom a návštevníkom sprístupnená počas celého roka, bez vstupného a poplatkov. Otvorená je počas výpožičných hodín knižnice.


Informácie o podujatiach

Zámerom knižnice je podieľať sa na rozširovaní vedomostí a preto sa pravidelne v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch organizujú mnohé zaujímavé podujatia. Pre čitateľov a návštevníkov knižnice pripravujeme besedy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, tvorivé dielne, dramatizácie rozprávok a i.

Podujatia na úseku literatúry pre deti a mládež

Poslaním detského úseku je práca s cieľovou skupinou, ktorú tvoria deti a mládež do 15 rokov. V modernom a príjemnom prostredí detskej knižnice sú organizované rozmanité druhy kultúrnych aktivít (besedy s tvorcami detských kníh, tvorivé dielne, rozprávkové, maľované a zážitkové čítania, divadielka, informačné prípravy), ktoré sú určené pre deti MŠ a ZŠ. Samozrejmosťou je spolupráca so všetkými typmi škôl (materské, základné, špeciálne) nielen v meste Topoľčany, ale v celom okrese.

Tribečská knižnica v Topoľčanoch prispieva k rozvoju čitateľskej gramotnosti detského čitateľa. Každoročne sa podieľa na spoločných celoslovenských projektoch, ktoré sú zamerané na čítanie:
• Čítajme si – detský čitateľský maratón, ktorý realizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie.
 • Čítame s Osmijankom – celoslovenská súťaž v čítaní
• Les ukrytý v knihe – beseda s lesnými pedagógmi

Pravidelné kultúrno-vzdelávacie podujatia:
• Získaj Šalamúnov poklad – regionálny elektronický vedomostný kvíz
• Mám básničku na jazýčku – okresná súťaž v prednese poézie a prózy
• Čitateľská pasovačka- slávnostný zápis žiakov za čitateľov
• Predstavitelia verejného života čítajú deťom 
• Deň ľudovej rozprávky

 Podujatia na úseku literatúry pre deti a mládež sú upravované podľa požiadaviek učiteľov:
• Vitajte v knižnici – informačná príprava
• Zabavme sa s rozprávkou – deti určujú názov rozprávky podľa zvukovej ukážky hlavnej postavy a priraďujú dvojice
• Kniha najlepší priateľ človeka – tréning mozgu – kvíz pre deti
• Poznáš dopravné prostriedky – hravé dopoludnie o pravidlách cestnej premávky
• Príroda – svet zázrakov, ktorý treba chrániť – enviro aktivity pre deti
• Pravidlá slušného správania – prezentácia etikety
• Ako sa mení príroda – prezentácia premien prírody a mnoho ďalších prezentácií, ktoré rozširujú vedomosti už od útleho veku dieťaťa.

Podujatia na úseku beletrie

Cieľovou skupinou sú študenti od 15 rokov a dospelí čitatelia.
Úsek beletrie organizuje besedy so spisovateľmi, prednášky s pedagógmi, biblioterapie a literárno-hudobné pásma pre klientov DSS a ZSS.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch spolupracuje aj so všetkými strednými školami v meste Topoľčany. Podujatia na úseku beletrie sú upravované aj podľa požiadaviek pedagógov.

Podujatia na úseku beletrie:
• Život a tvorba Ľudovíta Štúra
• Život a dielo Antona Bernoláka

Podujatia na úseku odbornej literatúry

Cieľovou skupinou sú študenti od 15 rokov a dospelí čitatelia.
Úsek odbornej literatúry organizuje besedy s autormi odborných kníh, prednášky s pedagógmi, verejnými osobnosťami/ predstaviteľmi verejného života, biblioterapia a literárno-hudobné pásma pre klientov DSS a ZSS.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch spolupracuje aj so všetkými strednými školami.
Podujatia na úseku odbornej literatúry sú upravované aj podľa požiadaviek pedagógov.

 Podujatia na úseku odbornej literatúry:
• Bosorky a čarodejnice v dejinách – prednáška doc. A. Kičkovej
• Život žien v monarchii – prednáška doc. A. Kičkovej
• Klub cestovateľov
• Výstavy fotografií a obrazov

Pobočky

Pobočka na ZŠ sv. Ladislava

Pobočka na ZŠ sv. Ladislava bola vytvorená v roku 1992 a je určená pre žiakov tejto školy. Popri ponuke literatúry pre deti a mládež, povinnej literatúry, aktuálnych knižných noviniek, organizuje aj podujatia (besedy, tvorivé dielne, kvízy...). V súčasnosti pobočku vedie Mária Filipejová.
Výpožičný čas: pondelok – piatok od 7:30 – 12:00 h, 12:30 – 15:30 h

Pobočka, Gagarinova ul.

Pobočka na Gagarinovej ulici bola otvorená začiatkom roku 2022. Ponúka výber z odbornej literatúry, krásnej literatúry a literatúry pre deti a mládež. Organizuje podujatia pre okolité školy i škôlky a poskytuje službu verejný internet. Pobočku vedie Mgr. Denisa Kopecká. 
Výpožičný čas: pondelok a utorok od 9:00 – 12:00 h, 12:30 h – 17:00 h

Medziknižničná výpožičná služba

V prípade, že Tribečská knižnica v Topoľčanoch nemá vo svojom knižničnom fonde dokument, ktorý by ste si chceli požičať, je možné ho objednať z inej knižnice na Slovensku alebo v zahraničí prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).

Žiadosť o výpožičku je možné podať prostredníctvom vyplneného formulára (uvedený nižšie) a to buď osobne v knižnici alebo zaslaním na e-mail mvs@kniznicatopolcany.sk
Túto službu môžu využívať registrovaní používatelia a v rámci výpožičky zo slovenských knižníc je spoplatnená sumou 5 €.

Oznam o doručení objednaného dokumentu vám pošleme e-mailom.
Podmienky výpožičky (dĺžku výpožičnej doby, náhradu za stratu alebo poškodenie) určuje knižnica, ktorá poskytuje dokument. Taktiež aj poplatky za oneskorené vrátenie sa riadia podľa cenníka tejto knižnice. O predĺženie výpožičky je možné požiadať najneskôr týždeň pred uplynutím výpožičnej doby.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Dokumenty, ktoré Tribečská knižnica nemá vo svojom fonde a nemajú ich ani knižnice v Slovenskej republike, môže knižnica požičať prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) zo zahraničia. Služba je spoplatnená poplatkom 1,50 €, ku ktorému sa pripočíta suma z faktúry zaslanej knižnicou, ktorá dokument poskytuje.

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam

Knižnice, ktoré nemajú vo svojom fonde dokumenty, ktoré má Tribečská knižnica, majú možnosť vyžiadať si ich pre svojich čitateľov. Požičať si je možné dokumenty, ktoré sú určené k absenčným výpožičkám. Výpožičná doba je 30 dní. Knižniciam bude účtovaný poplatok za poštovné a balné.

Formulár pre objednávku knihy >>> (doc)
Formulár pre objednávku článku >>> (doc)

Kontakt
Email: odborne@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/746 3515

Informačné a rešeršné služby

Informačné, rešeršné a bibliografické služby poskytuje Úsek bibliografie a rešeršných služieb.

Rešeršná služba (angl. search services; retrieval services) je zostavovanie a sprístupňovanie výstupov rešeršnej činnosti knižnicou. Výstupom analyticko-syntetického spracovania (rešeršnej činnosti) na základe požiadavky používateľa je rešerš. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Rešeršná_služba)

Rešerš (z fr. recherche, hľadanie) môže byť:
• vyhľadávanie informácií o určitej problematike na základe konkrétnej požiadavky
• súpis vyhľadaných informácií ako výsledok

Je to sekundárny dokument, ktorý obsahuje súpis záznamov dokumentov (rešerš dokumentografická) alebo súhrn faktografických informácií (rešerš faktografická), vybraných podľa vecných a formálnych hľadísk zodpovedajúcich rešeršnej požiadavke (téma, časové hľadisko, jazyk, druh dokumentov) https://cs.wikipedia.org/wiki/Rešerše

Rešerše poskytujeme iba registrovaným čitateľom s platným čitateľským preukazom. Rešerš si je možné objednať:
• zaslaním vyplneného formulára >>>(doc) na emailovu adresu bibliografia&kniznicatopolcany.sk
• osobne na úseku odbornej literatúry

Termín vypracovania rešerše závisí od množstva zadaných rešerší a taktiež od jej rozsahu a náročnosti. Doba spracovania môže byť 1 – 4 týždne. Rešerš zasielame žiadateľovi emailom. Je možné si ju vyzdvihnúť vytlačenú aj osobne na úseku odbornej literatúry. Poplatok za vypracovanie rešerše je 3 €. V prípade odovzdania vytlačenej rešerše je poplatok 0,10 € za každú stranu formátu A4.

Informačná príprava  je určená pre žiakov stredných škôl. 

Kontakt
Email: bibliografia@kniznicatopolcany.sk
 Tel.: 038/746 3514

Rezervácie dokumentov

V prípade, že žiaden exemplár konkrétneho titulu nie je v knižnici dostupný na vypožičanie, je možné si ho rezervovať. Rezerváciu je možné zadať buď z online katalógu po prihlásení alebo prostredníctvom obsluhy pri výpožičnom pulte.

Keď sa niektorý exemplár vráti, knižničný systém oznámi jeho rezerváciu, knihu odložíme a oznámime vám jej dostupnosť.
Rezervácia dokumentu je spoplatnená sumou 0,50 €.

Rezervovaný exemplár si je potrebné vyzdvihnúť do 7 dní.
Pokiaľ je na jeden exemplár viacej rezervácií, sú vybavované podľa poradia, v akom boli zadané.

Objednávky

Ak sa chce čitateľ poistiť, že aktuálne voľný dokument si nikto nepožičia, môže si ho objednať.
Dokument si môže objednať registrovaný čitateľ prostredníctvom online katalógu po prihlásení do svojho čitateľského konta.

Služba je spoplatnená sumou 0,50 €.
Po spracovaní objednávky bude čitateľovi zaslaný email / sms.
Objednaný dokument si je potrebné vyzdvihnúť do dvoch dní a to buď v knižnici alebo na pobočke, čiže na mieste, na ktorom bol objednaný.

E-knihy a audioknihy

Využite možnosť výpožičiek e-kníh a audiokníh.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch v spolupráci s Palmknihy ponúka možnosť výpožičiek elektronických kníh a audiokníh. Aktuálne je možné vybrať si z množstva vyše 11 000 titulov e-kníh a vyše 300 audiokníh.

Ako postupovať?
1. Podmienkou je platný čitateľský preukaz Tribečskej knižnice a v rámci registrácie uvedenie emailovej adresy.
2. Stiahnite si zadarmo aplikáciu Palmknihy pre telefóny, tablety a čítačky so systémom Android >>> alebo iOS >>>.
3. V aplikácii sa zaregistrujte s rovnakým e-mailom, aký máte uvedený v Konte čitateľa.
4. Prihláste sa do on-line katalógu knižnice >>>
5. Kliknite na E-KNIHY alebo Audioknihy a vyberte si titul.
6. Kliknite na tlačidlo „Požičať e-knihu“  resp, "Požičať audioknihu".
7. Po vypožičaní nájdete e-knihu v aplikácii Palmknihy v sekcii „Moje e-knihy“ resp. "Moje audioknihy".

Výpožičná doba týchto kníh je 31 dní. Po tomto čase sa kniha sama vráti, resp. vymaže z aplikácie. Počas čítania nie je potrebné byť pripojený k internetu. Tituly nie je možné vrátiť skôr. Ďalšie e-knihy si je možné požičať po uplynutí výpožičnej doby aktuálnych výpožičiek. Maximálny počet výpožičiek za mesiac je tri e-knihy / audioknihy (spolu).

E-knihy je možné čítať a audioknihy počúvať na mobilných zariadeniach (tabletoch, chytrých telefónoch apod.) s operačnými systémami Android (verzia 2.3 a vyššia) a iOS (verzia 5.1 a vyšší) pomocou aplikácie Palmknihy pre Android elebo iOS. Nedajú sa použiť bežné čítačky (napr. Kindle, PocketBook) a na čítanie sa nedá použiť ani počítač a ani notebook. Aktuálne informácie o aplikácii nájdete na www.palmknihy.cz/aplikace

Kalendár podujatí

Prehľad podujatí realizovaných Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch

Jeden preukaz – množstvo kníh

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023