Verejné informácie

Obrázek editujete kliknutím

Výberové konanie

Dokumenty knižnice

Zriaďovacia listina (19.12.2023) >>> (pdf, 1,9 MB)
Zriaďovacia listina (2.6.2016) >>> (pdf, 0,9 MB)
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine >>> (pdf, 467 kB)
Manifest UNESCO o verejných knižniciach >>> (pdf, 281 kB)
Knižničný a výpožičný poriadok (platný od 12.2.2024) >>> (pdf, 420 kB)
Organizačná štruktúra >>> (pdf, 345 kB)

Správy o činnosti knižnice

Správa o činnosti za rok 2023 >>> (pdf, 740 kB)
Správa o činnosti za rok 2022 >>> (pdf, 631 kB)
Správa o činnosti za rok 2021 >>> (pdf, 629 kB)
Správa o činnosti za rok 2020 >>> (pdf, 604 kB)
Správa o činnosti za rok 2019 >>> (pdf, 788 kB)
Správa o činnosti za rok 2018 >>> (pdf, 702 kB)
Správa o činnosti za rok 2017 >>> (pdf, 345 kB)
Správa o činnosti za rok 2016 >>> (pdf, 481 kB)
Správa o činnosti za rok 2015 >>> (pdf, 363 kB)

Fond na podporu umenia

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2024

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2024 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Knižnica ako ju ešte ne-poznáte – 4 000 EUR

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2023

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2023 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Kniha – most medzi generáciami – 9 000 EUR
Peniaze - čo s nimi? – 2 000 EUR

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2022

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2022 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Pestrý knižný trh + nové knihy v knižnici = spokojní čitatelia – 10 000 EUR.
Čoraz bližšie k čitateľom – 2 700 EUR.
Naša knižnica = žriedlo vašich vedomostí, zručností, príležitostí – 1 500 EUR.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2021 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Hviezda Gutenberga stále jasne žiari, knižnica má knihy, ktoré ste si priali – 9 000 EUR.
Slovenský dizajn – súčasť našej kultúry a identity – 1 500 EUR.
Komunitný priestor v knižnici – 5 500 EUR.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2020

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2020 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Aktualizujeme knižničný fond-pomáhame knižnému trhu – nákup knižničného fondu – 18 000 EUR.
Divadelné knihobranie – podujatia v znamení Roku slovenského divadla – 1 500 EUR.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2019

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2019 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Revitalizácia knižného fondu - nákup knižničného fondu – 10 000 EUR. 

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2018

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola aj v roku 2018 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Aktualizácia knižného fondu - nákup knižničného fondu – 7 000 EUR. 

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2017

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola aj v roku 2017 podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Nové knihy pre knižnicu - nákup knižničného fondu – 6 000 EUR 

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2016

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2016 podporená v dvoch projektoch z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Akvizícia knižníc - nákup knižničného fondu – 7 500 EUR
Modernizácia online katalógov – 1 500 EUR

Ministerstvo Kultúry SR

Dotácie z Ministerstva kultúry v roku 2023

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2023 podporená z finančných zdrojov Ministerstva kultúry SR: Program Kultúra znevýhodnených skupín – projekt Deti rozdúchajú seniorskú iskru života – 1500 €

Dotácie z Ministerstva kultúry v roku 2022

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2022 podporená z finančných zdrojov Ministerstva kultúry SR:
Program Kultúra znevýhodnených skupín – prednáška Viery Hincovej – Vnímate našu inakosť? Odhaľte i náš potenciál – 400 €

Mesto Topoľčany

Dotácie z Mesta Topoľčany v roku 2021

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2021 podporená z finančných zdrojov Mesta Topoľčany:
Vydanie publikácie Sto rokov knižnice v Topoľčanoch – 1 000 €

Slovenská asociácia knižníc

Dotácie zo Slovenskej asociácie knižníc v roku 2022

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2022 podporená z finančných zdrojov Slovenskej asociácie knižníc:
Projekt O včelách sa učíme, aj si o nich čítame – 200 €

Faktúry a objednávky

Faktúry

Zoznam faktúr za rok 2024 >>> (pdf, 259 kB)
Zoznam faktúr za rok 2023 >>> (pdf, 232 kB)
Zoznam faktúr za rok 2022 >>> (pdf, 461 kB)
Zoznam faktúr za rok 2021 >>> (pdf, 386 kB)
Zoznam faktúr za rok 2020 >>> (pdf, 390 kB)
Zoznam faktúr za rok 2019 >>> (pdf, 376 kB)
Zoznam faktúr za rok 2018 >>> (pdf, 387 kB)
Zoznam faktúr za rok 2017 >>> (pdf, 295 kB)
Zoznam faktúr za rok 2016 >>> (pdf, 315 kB)
Zoznam faktúr za rok 2015 >>> (pdf, 327 kB)
Zoznam faktúr za rok 2014 >>> (pdf, 333 kB)
Zoznam faktúr za rok 2013 >>> (pdf, 282 kB)

Objednávky

Zoznam objednávok za rok 2024 >>> (pdf, 149 kB)
Zoznam objednávok za rok 2023 >>> (pdf, 121 kB)
Zoznam objednávok za rok 2022 >>> (pdf, 219 kB)
Zoznam objednávok za rok 2021 >>> (pdf, 282 kB)
Zoznam objednávok za rok 2020 >>> (pdf, 151 kB)
Zoznam objednávok za rok 2019 >>> (pdf, 302 kB)
Zoznam objednávok za rok 2018 >>> (pdf, 188 kB)
Zoznam objednávok za rok 2017 >>> (pdf, 221 kB)
Zoznam objednávok za rok 2016 >>> (pdf, 143 kB)
Zoznam objednávok za rok 2015 >>> (pdf, 155 kB)
Zoznam objednávok za rok 2014 >>> (pdf, 147 kB)
Zoznam objednávok za rok 2013 >>> (pdf, 155 kB)

Zmluvy

Zmluvy za rok 2024

Názov zmluvy

Dodatok č. 1/2024 k nájomnej zmluve č. 533/2021 >>>

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01341 >>>
Dohoda o spolupráci CVTI SR >>>

Zmluva o poskytnutí služby č 2 /2024/ >>>
Sponzorská zmluva >>>
Sponzorská zmluva >>>


Zmluvná strana

Mesto Topoľčany


Fond na podporu umenia

Centrum vedecko-technických informácií SR
OSMIJANKO n.o.

Topoľčiansky šachový klub
Mladý podnikavec


Dátum platnosti 

4.6.2021


19.4.2024

8.4.2024

16.2.2024

24.1.2024
11.1.2024


Dátum zverejnenia

7.6.2024


27.4.2024

15.4.2024

23.2.2024

29.1.2024
16.1.2024

Zmluvy za rok 2023

Názov zmluvy

Zmluva MK-6373/2022-180 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04160 >>>
Poistná zmluva 5519002031 >>>
Poistná zmluva 3559009428 >>>
Poistná zmluva 1009901542 >>>
Poistná zmluva 0999000463 >>>
Zmluva o dodaní služieb >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01442 >>>
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve >>>


Zmluvná strana

Ministerstvo kultúry SR


Fond na podporu umenia

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 
Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany
Fond na podporu umenia

ZO Odborového zväzu pracovníkov knižníc


Dátum platnosti 

24.7.2023


15.6.2023

1.7.2023
1.7.2023
1.7.2023
1.7.2023
21.6.2023
17.5.2023

1.1.2023


Dátum zverejnenia

28.7.2023


17.7.2023

10.7.2023
10.7.2023
10.7.2023
10.7.2023
28.6.2023
22.5.2023

9.1.2023

Zmluvy za rok 2022

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 >>>
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK-4192-2022-180 >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04977  >>>
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202124886 Z >>>
Smlouva o zpracování osobních údajů >>>
Rámcová smlouva o spolupráci 534-2022 >>>
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z202124886 Z >>>
Zmluva o nájme nebytových priestorov >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02184 >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01507 >>>
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku >>>
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb >>>
Zmluva o poskytovaní verejných služieb >>>
Kúpna zmluva c 2420150956 >>>
Kúpna zmluva č Z202124886 Z >>>


Zmluvná strana

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Fond na podporu umenia

DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o

Palmknihy s.r.o

Palmknihy s.r.o.

DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o

ZŠ sv. Ladislava

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Slovenská asociácia knižníc

ASO VEDING s.r.o.


O2 Slovakia s.r.o.

O2 Slovakia s.r.o.
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.


Dátum platnosti 

27.10.202219.10.2022


5.8.2022

8.8.2022

17.6.2022

17.6.2022

26.4.2022

29.3.2022

23.3.2022

23.3.2022

21.3.2022

28.2.2022


28.1.2022

28.1.2022
24.1.2022


Dátum zverejnenia

4.11.202226.10.2022


11.8.2022

11.8.2022

24.6.2022

24.6.2022

3.5.2022

4.4.2022

30.3.2022

30.3.2022

24.3.2022

7.3.2022


4.2.2022

4.2.2022
1.2.2022

Zmluvy za rok 2021

Názov zmluvy

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb >>>
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.009/2021 >>>
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č.21-512-00458 >>>
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb >>>
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č.21-513-02571 >>>
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov >>>
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb >>>
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb >>>
Zmluva o poskytovaní verejných služieb >>>
Zmluva o dielo >>>
Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej el. energie alebo plynu >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05162 >>>
Zmluva o zabezpečení prevádzky Knižnično-informačného systému >>>
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.533/2021 >>>
Zmluva o dielo č. 1/2021 >>>
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00458 >>>
Sponzorská zmluva >>>
Sponzorská zmluva >>>
Kúpna zmluva >>>

Zmluvná strana

Miroslav Gieci, KG-KANS

Slovenská asociácia knižníc

Fond na podporu umenia

L & Š s.r.o.

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia 

PC-COM s.r.o.

Slovak Telekom

Slovak Telekom

Elektromont Topoľčany s.r.o.
Nitriansky samosprávny kraj

Fond na podporu umenia

SVOP, s.r.o

Mesto Topoľčany

Ceiba spol.s.r.o.

Fond na podporu umenia

Elektromont Topolčany

O2 Slovakia s.r.o.

Dátum platnosti 

1.3.2021

12.4.2021

19.4.2021

18.5.2021

14.5.2021

27.5.2021

1.6.2021

9.6.2021

9.6.2021

22.6.2021
2.7.2021

10.8.2021

9.9.2021

29.9.2021

4.10.2021

29.9.2021

26.10.2021
26.10.2021
31.12.2021

Dátum zverejnenia

4.3.2021

16.4.2021

26.4.2021

24.5.2021

21.5.2021

2.6.2021

5.6.2021

11.6.2021

11.6.2021

25.6.2021
9.7.2021

19.8.2021

14.9.2021

7.10.2021

10.10.2021

10.10.2021

2.11.2021
2.11.2021
10.1.2022

Zmluvy za rok 2020

Názov zmluvy

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04149 >>>
Zmluva o poskytovaní verejných služieb >>>
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu >>>
Dodatok k zmluve o dodaní tovarov >>>
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR na rok 2020 >>>
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta >>>
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi >>>
Zmluva Kultúrne poukazy >>>
Zmluva č. 19/2020 o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov >>>
Zmluva o dodaní služieb >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 >>>
Zmluva o dielo č. 2020/02/01 >>>
Dodatok k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb >>>
Kúpna zmluva č. Z20201206_Z >>>
Kolektívna zmluva >>>

Zmluvná strana

Fond na podporu umenia


Fond na podporu umenia

O2 Slovakia s.r.o.

ASO VENDING s.r.o.

PC-COM

Ministerstvo kultúry SR


SOZA

BKS SAFETY s.r.o.


Ministerstvo kultúry SR
NEHLSEN - EKO s.r.o.

Ľuboš Kollár
Fond na podporu umenia

Výťahy - Milan Barborík
Miroslav Gieci, KG-KANS

DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
zamestnanci

Dátum platnosti 

27.11.2020


27.11.2020

21.12.2020

6.11.2020

24.10.2020

23.10.2020


21.9.2020

1.8.2020


22.7.2020
14.5.2020

6.5.2020
5.5.2020

2.3.2020
1.3.2020

1.2.2020
27.1.2020

Dátum zverejnenia

3.12.2020


3.12.2020

23.12.2020

13.11.2020

27.10.2020

27.10.2020


25.9.2020

4.8.2020


29.7.2020
15.5.2020

11.5.2020
7.5.2020

4.3.2020
4.3.2020

3.2.2020
30.1.2020

Zmluvy za rok 2019

Názov zmluvy

Zmluva č. 8/1000138273 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd >>>
Zmluva č. 5519001608 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel >>>
Zmluva č. 3559006260 - Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla >>>
Zmluva č. 1009900826 - Poistná zmluva >>>
Zmluva č. 0999000206 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami >>>
Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03506 >>>
Zmluva Kultúrne poukazy >>>
Zmluva o spracúvaní osobných údajov >>>
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb >>>
Kolektívna zmluva >>>

Zmluvná strana

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Stredná odborná škola drevárska

Fond na podporu umenia

Ministerstvo kultúry SR
Slovenská národná knižnica

PC COM

zamestnanci

Dátum platnosti 

18.12.2019


24.6.2019


24.6.2019


24.6.2019

24.6.2019 


1.6.2019
 
28.5.2020

24.5.2020
22.2.2019

3.1.2019

1.1.2019 

Dátum zverejnenia

20.12.2019


28.6.2019


28.6.2019


28.6.2019

28.6.2019


3.6.2019

29.5.2020

29.5.2020
25.2.2019

7.1.2019

7.1.2019

Zmluvy za rok 2018

Názov zmluvy

Zmluva o dielo – na opravu plochej strechy >>>
Kúpna zmluva č. Z20181096 >>>
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 >>>
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04658 >>>


Zmluvná strana

PROIZOL, s.r.o.

DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Ministerstvo kultúry SRFond na podporu umenia

Dátum platnosti 

25.7.2018

22.1.2018
26.4.201823.7.2018

Dátum zverejnenia

30.7.2018

28.1.2018
30.4.201830.7.2018

Sprístupňovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Tribečskej knižnice v Topoľčanoch o sprístupňovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

- písomne ako poštovú zásielku na adresu: Tribečská knižnica v Topoľčanoch, ul. Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany
- písomne osobným doručením na sekretariát Tribečskej knižnice v Topoľčanoch
- telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 h na tel. č. 038/746 3511
- ústne osobne v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 h na sekretariáte knižnice
- elektronickou poštou na adresu: tribecska@kniznicatopolcany.sk

Formulár podania žiadosti: >>> (pdf, 380 kB)

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

- ktorému útvaru je určená,
- kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
- aké informácie si žiada sprístupniť,
- spôsob, akým sprístupnenie informácie žiadateľ navrhuje,

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená knižnici ako povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Lehoty na vybavenie žiadosti. Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie.

- informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácií žiadateľovi.
- knižnica zaplatenie úhrady odpustí, keď úhrada nepresiahne 1,66 €.

Sadzobník:

- kopírovanie – strana A4 – čiernobiela kópia 0,10 €
- informácia sprístupnená e-mailom bezplatne
- informácia sprístupnená ako tlačový výstup PC:
 strana A4 – čiernobiela kópia 0,10 €
 strana A4 – farebná kópia 0,50 €
- odosielanie informácií poštou: podľa finančných podmienok Slovenskej pošty, a.s.

Základné dokumenty.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) >>>
Smernica Tribečskej knižnice v Topoľčanoch o sprístupňovaní informácií >>>(pdf, 475 KB)

Výberové konanie

Tribečská knižnica v Topoľčanoch
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie na pracovné miesto
Knihovník /Knihovníčka 
viac informácií >>>


Tribečská knižnica v Topoľčanoch
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie na pracovné miesto
Knihovník /Knihovníčka 
viac informácií >>>
uzavreté

Profil verejného obstarávateľa

Rok 2021

Zákazka: Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia knižnice.
Dátum: 10. 08. 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>> 

Zákazka: Prenájom knižnično-informačného systému.
Dátum: 21. 07. 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>>

Zákazka: Výmena led svietidiel, 92 ks, montáž, demontáž, materiál.
Dátum: 17. 05. 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>>

Rok 2014

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – stavebné úpravy fotobunkových dverí, vybudovanie podesty schodiska
Dátum: 10. 09. 2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>>
Príloha: návrh zmluvy >>>

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – murárske opravy a maľby knižnice po rekonštrukcii
Dátum: 10. 09. 2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>> 
Príloha: návrh zmluvy >>>

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie
Dátum: 14. 11. 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky >>> 
Príloha: návrh zmluvy >>>

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Nová legislatíva nadväzuje na dovtedajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

FORMA OZNÁMENIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; zákon taxatívne vymenúva dotknuté trestné činy:
- trestné činy korupcie,
- trestné činy verejných činiteľov,
- trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
- trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- trestný čin za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nad 3 roky,
b) podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom – jedná sa o vybraný správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, resp. o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
c) oznámením protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému preverovania oznámení.

Nitriansky samosprávny kraj vypracoval Smernicu o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti >>>.

Predmetná smernica je verejne prístupná k nahliadnutiu na webovom portáli NSK v časti Elektronická úradná tabuľa – Smernice a zásady.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór NSK.

MOŽNOSTI PODANIA OZNÁMENIA
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu: Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie: „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK - NEOTVÁRAŤ“.

„Samotná existencia knižníc je najlepším dôkazom toho, že ešte môžeme mať nádej pre budúcnosť človeka.“

Thomas Stearns Eliot

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023