Edičná činnosť

Obrázek editujete kliknutím

Personálne bibliografie

Obrázek editujete kliknutím

Ročenka Jubilanti

Obrázek editujete kliknutím

Časopis Knihovník

Obrázek editujete kliknutím

Publikácie

Obrázek editujete kliknutím

Monografie

Obrázek editujete kliknutím

Knihovnícke časopisy

Personálne bibliografie

Súpis personálnych bibliografií regionálnych osobností v Tríbečskej knižnici v Topoľčanoch od roku 1982 po súčasnosť. Viac >>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Helena Križanová-Brindzová, spisovateľka z Ludaníc
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2017. 7 s.
pdf (0,4 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Fridrich Konrad 1900 – 1982
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2015. 24 s. ISBN 978-80-88761-60-0
pdf (1,3 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Rudolf Vrba 1924 – 2006
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2014. 22 s. ISBN 978-80-88761-56-3
pdf (0,5 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Kolníková, Katarína 1921 – 2006
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2014. 30 s. ISBN 978-80-88761-50-1
pdf (0,8 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Buzna, Alexander 1886 – 1945
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2013. 33 s. ISBN 978-80-88761-54-9
pdf (2,04 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Štepka, Stanislav 1944-
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2012. 95 s. ISBN 978-80-88761-52-5
pdf (3,86 MB) >>>

Čechová, Marianna
Krajčovič, Anton 1928 - 2002
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2009. 59 s. ISBN 978-80-88761-45-7

Vicelová, Eva - Gressner, Juraj - Gressnerová, Laura:
Gressner, Eugen 1907 - 1998
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2007. 40 s. ISBN 978-80-88761-39-6

Ročenka Jubilanti

Tribečská knižnica vydáva každoročne súpis významných regionálnych osobností, ktorí svojou činnosťou prispeli k propagácii topoľčianskeho regiónu a rok vydania je ich jubilejným. Do bibliografického súpisu sa dostávajú osobnosti, ktoré sa narodili, zomreli alebo dlhodobo pôsobili a pôsobia v našom regióne. V tejto ročenke sú uvedené i jubilujúce folklórne súbory a a obce, ktoré si pripomínajú okrúhle výročie prvej písomnej zmienky.

Jubilanti 2023 (pdf) >>>
Jubilanti 2022 (pdf) >>>
Jubilanti 2021 (pdf) >>>
Jubilanti 2020 (pdf) >>> 
Jubilanti 2019 (pdf) >>>
Jubilanti 2018 (pdf) >>>
Jubilanti 2017 (pdf) >>>
Jubilanti 2016 (pdf) >>>
Jubilanti 2015 (pdf) >>>
Jubilanti 2014 (pdf) >>>
Jubilanti 2013 (pdf) >>>
Jubilanti 2012 (pdf) >>>
Jubilanti 2011 (pdf)>>>

Časopis Knihovník

Časopis Knihovník je metodický spravodajca, ktorý vydáva Tribečská knižnica v Topoľčanoch pre knihovníkov obecných knižníc. Vychádza 2x do roka.

Knihovník 1/2024 (pdf) >>>
Knihovník 2/2023 (pdf) >>>
Knihovník 1/2023 (pdf) >>>
Knihovník 2/2022 (pdf) >>>
Knihovník 1/2022 (pdf) >>>
Knihovník 2/2021 (pdf) >>>
Knihovník 1/2021 (pdf) >>>
Knihovník 2/2020 (pdf) >>>
Knihovník 1/2020 (pdf) >>>
Knihovník 1/2019 (pdf) >>>
Knihovník 2/2018 (pdf) >>>
Knihovník 1/2018 (pdf) >>>
Knihovník 2/2017 (pdf) >>>
Knihovník 1/2017 (pdf) >>>
Knihovník 2/2016 (pdf) >>>
Knihovník 1/2016 (pdf) >>>
Knihovník 2/2015 (pdf) >>>
Knihovník 1/2015 (pdf) >>>
Knihovník 2/2014 (pdf) >>>
Knihovník 1/2014 (pdf) >>>
Knihovník 2/2013 (pdf) >>>
Knihovník 1/2013 (pdf) >>>
Knihovník 2/2012 (pdf) >>>
Knihovník 1/2012 (pdf) >>>
Knihovník 2/2011 (pdf) >>>
Knihovník 1/2011 (pdf) >>>
Knihovník 2/2010 (pdf) >>>
Knihovník 1/2010 (pdf) >>>
Knihovník 2/2009 (pdf) >>>
Knihovník 1/2009 (pdf) >>>
Knihovník 2/2008 (pdf) >>>
Knihovník 1/2008 (pdf) >>>
Knihovník 2/2007 (pdf) >>>
Knihovník 1/2007 (pdf) >>>
Knihovník 2/2006 (pdf) >>>
Knihovník 1/2006 (pdf) >>>
Knihovník 2/2005 (pdf) >>>
Knihovník 1/2005 (pdf)>>>

Publikácie

Katuščák Dušan, Kičková Adriana, Bujnová Oľga, Belaň Jozef, Machová Ivona, Pavlechová Ingrida, Peťovská Slavomíra
Sto rokov knižnice v Topoľčanoch
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2021. 128 s. ISBN 978-80-88761-67-9
pdf (28,4 MB) >>>

Peťovská, Slavomíra
100 rokov v službách knižnice
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2020. 17 s. ISBN 978–80-88761–66-2
pdf (1,08 MB) >>>

Čechová, Mariana
... a Slovo bolo u Boha ... : výberová bibliografia
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2009. 72 s. ISBN 978-80-88761-46-4

Čechová, Mariana
Sláva Slova : zborník príležitostných básní
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2008. 61 s. ISBN 978-80-88761-43-3

Čechová, Mariana
Sláva Slova : výberová bibliografia slovenskej tvorby pre umelecký prednes žiakov základných škôl 
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2008. 51 s. ISBN 978-80-88761-42-6

Čechová, Mariana
Lexikón nadprirodzených bytostí a strašidiel : náučný slovník pre detských čitateľov : doplňujúca publikácia k tematickej bibliografií Poďme sa krásne báť
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2008. 28 s.

Čechová, Mariana
Poďme sa krásne báť. Horor v literatúre pre deti a mládež : hororová literatúra pre deti a mládež : tematická bibliografia
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2007. 24 s. ISBN 978-80-88761-40-2

Vicelová, Eva
Koľko rečí vieš... : výberová bibliografia inojazyčných učebníc a literatúry pre deti 
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2006. 18 s. ISBN 80-88761-37-9

Vicelová, Eva 
Spievajže si, spievaj... : výberová bibliografia ľudových piesní pre deti
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2004. 24 s. ISBN 80-88761-31-X

Vicelová, Eva.
Mám básničku na jazýčku. Malí autori - malým autorom : odporúčajúca bibliografia
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2003. 26 s. ISBN 80-88761-27-1

Monografie

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Kníhtlačiari, kníhkupci a knihovníci ako tvorcovia kultúry na Slovensku
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2014. 94 s. ISBN 978-80-88761-57-0
pdf (1,67 MB) >>>

Knihovnícke časopisy

KNIŽNICA

Vydáva: Slovenská národná knižnica Martin
Periodicita: 4x ročne
Info: Časopis Knižnica je odborné periodikum, zamerané na oblasť knihovníctva, knižnej kultúry a informačnej vedy. Medzi preferované témy periodika patrí uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie knižničných fondov, bibliografia, knižnično-informačné služby, knižničný systém, vzdelávanie knihovníkov, metodické vedenie knižníc, informačné technológie a právne predpisy, súvisiace s knihovníctvom, výskum čítania, ale tiež biografistika či archív a múzeum knihy. Príspevky sú uverejňované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, abstrakty sú uvádzané v angličtine.
https://snk.sk/sk/obchod/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html


Bulletin Slovenskej asociácie knižníc

Vydáva: Slovenská asociácia knižníc
Periodicita: 4x ročne
Info: http://sakba.sk/bulletin-sak/archiv/


ITlib Informačné technológie a knižnice

Vydáva: Centrum vedecko-technických informácií SR
Periodicita: 4x ročne
Info: Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy. Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.
https://itlib.cvtisr.sk/cisla/


KNIHOVNÍK

Vydáva: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Periodicita: 2x ročne
Info: Knihovník je metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. Vychádza od roku 1981.
https://www.vkmr.sk/regio-kniznica/casopis-knihovnik.html?page_id=10053


Za bránami knižnice

Vydáva: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Periodicita: 1x mesačne
Info: https://abkniznica.sk/e-casopis/


Časopis Čtenář

Vydáva: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Periodicita: 1x mesačne 
Info: Časopis Čtenář je celoštátny kontinuálne vychádzajúci knihovnícky časopis (od r. 1949). Prispieva k výmene skúseností a inšpiruje knižnice rôznych typov, veľkostí a zamerania v rámci celej Českej republiky. Je platformou pro prezentáciu pracovníkov knižníc pred odbornou verejnosťou, jeho súčasťou je sústavné vzdelávanie knihovníkov a informačných pracovníkov ČR vo väzbe na základné koncepčné materiály rozvoja týchto profesijných oblasti.
https://www.svkkl.cz/ctenar


Časopis DUHA

Vydáva: Moravská zemská knihovna v Brně
Periodicita: 4 x ročne
Časopis Duha vychádza od roku 1987 a patrí medzi regionálne knihovnícke časopisy. Je určený odbornéj knihovníckej verejnosti a ostatným záujemcom. Jeho cieľom je prinášať kvalitné, podnetné a inšpiratívne príspevky z teórie i praxe knihovníctva zo zameraním na knižnice na Morave. Zoznamuje s novými trendami, prináša aktuálne informácie a príklady dobrej praxe, informuje o dianí vo verejných knižniciach a venuje pozornosť regionálnym a zaslúžilým osobnostiam v odbore. Časopis je zameraný na knižnice všetkých typov. Medzi hlavné zásady pri výbere príspevkov patrí originalita a kvalitní obsah. 

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023