Edičná činnosť

Personálne bibliografie

Ročenka Jubilanti

Časopis Knihovník

Publikácie

Monografie

Personálne bibliografie

Súpis personálnych bibliografií regionálnych osobností v Tríbečskej knižnici v Topoľčanoch od roku 1982 po súčasnosť. Viac >>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Helena Križanová-Brindzová, spisovateľka z Ludaníc
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2017. 7 s.
pdf (0,4 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Fridrich Konrad 1900 – 1982
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2015. 24 s. ISBN 978-80-88761-60-0
pdf (1,3 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Rudolf Vrba 1924 – 2006
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2014. 22 s. ISBN 978-80-88761-56-3
pdf (0,5 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Kolníková, Katarína 1921 – 2006
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2014. 30 s. ISBN 978-80-88761-50-1
pdf (0,8 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Buzna, Alexander 1886 – 1945
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2013. 33 s. ISBN 978-80-88761-54-9
pdf (2,04 MB)>>>

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Štepka, Stanislav 1944-
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2012. 95 s. ISBN 978-80-88761-52-5
pdf (3,86 MB) >>>

Čechová, Marianna
Krajčovič, Anton 1928 - 2002
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2009. 59 s. ISBN 978-80-88761-45-7

Vicelová, Eva - Gressner, Juraj - Gressnerová, Laura:
Gressner, Eugen 1907 - 1998
Topoľčany: Tribečská knižnica, 2007. 40 s. ISBN 978-80-88761-39-6

Ročenka Jubilanti

Tribečská knižnica vydáva každoročne súpis významných regionálnych osobností, ktorí svojou činnosťou prispeli k propagácii topoľčianskeho regiónu a rok vydania je ich jubilejným. Do bibliografického súpisu sa dostávajú osobnosti, ktoré sa narodili, zomreli alebo dlhodobo pôsobili a pôsobia v našom regióne. V tejto ročenke sú uvedené i jubilujúce folklórne súbory a a obce, ktoré si pripomínajú okrúhle výročie prvej písomnej zmienky.

Jubilanti 2021 (pdf) >>>
Jubilanti 2020 (pdf) >>> 
Jubilanti 2019 (pdf) >>>
Jubilanti 2018 (pdf) >>>
Jubilanti 2017 (pdf) >>>
Jubilanti 2016 (pdf) >>>
Jubilanti 2015 (pdf) >>>
Jubilanti 2014 (pdf) >>>
Jubilanti 2013 (pdf) >>>
Jubilanti 2012 (pdf) >>>
Jubilanti 2011 (pdf)>>>

Časopis Knihovník

Časopis Knihovník je metodický spravodajca, ktorý vydáva Tribečská knižnica v Topoľčanoch pre knihovníkov obecných knižníc. Vychádza 2x do roka.

Knihovník 2/2022 (pdf) >>>
Knihovník 1/2022 (pdf) >>>
Knihovník 2/2021 (pdf) >>>
Knihovník 1/2021 (pdf) >>>
Knihovník 2/2020 (pdf) >>>
Knihovník 1/2020 (pdf) >>>
Knihovník 1/2019 (pdf) >>>
Knihovník 2/2018 (pdf) >>>
Knihovník 1/2018 (pdf) >>>
Knihovník 2/2017 (pdf) >>>
Knihovník 1/2017 (pdf) >>>
Knihovník 2/2016 (pdf) >>>
Knihovník 1/2016 (pdf) >>>
Knihovník 2/2015 (pdf) >>>
Knihovník 1/2015 (pdf) >>>
Knihovník 2/2014 (pdf) >>>
Knihovník 1/2014 (pdf) >>>
Knihovník 2/2013 (pdf) >>>
Knihovník 1/2013 (pdf) >>>
Knihovník 2/2012 (pdf) >>>
Knihovník 1/2012 (pdf) >>>
Knihovník 2/2011 (pdf) >>>
Knihovník 1/2011 (pdf) >>>
Knihovník 2/2010 (pdf) >>>
Knihovník 1/2010 (pdf) >>>
Knihovník 2/2009 (pdf) >>>
Knihovník 1/2009 (pdf) >>>
Knihovník 2/2008 (pdf) >>>
Knihovník 1/2008 (pdf) >>>
Knihovník 2/2007 (pdf) >>>
Knihovník 1/2007 (pdf) >>>
Knihovník 2/2006 (pdf) >>>
Knihovník 1/2006 (pdf) >>>
Knihovník 2/2005 (pdf) >>>
Knihovník 1/2005 (pdf)>>>

Publikácie

Katuščák Dušan, Kičková Adriana, Bujnová Oľga, Belaň Jozef, Machová Ivona, Pavlechová Ingrida, Peťovská Slavomíra
Sto rokov knižnice v Topoľčanoch
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2021. 128 s. ISBN 978-80-88761-67-9
pdf (28,4 MB) >>>

Peťovská, Slavomíra
100 rokov v službách knižnice
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2020. 17 s. ISBN 978–80-88761–66-2
pdf (1,08 MB) >>>

Čechová, Mariana
... a Slovo bolo u Boha ... : výberová bibliografia
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2009. 72 s. ISBN 978-80-88761-46-4

Čechová, Mariana
Sláva Slova : zborník príležitostných básní
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2008. 61 s. ISBN 978-80-88761-43-3

Čechová, Mariana
Sláva Slova : výberová bibliografia slovenskej tvorby pre umelecký prednes žiakov základných škôl 
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2008. 51 s. ISBN 978-80-88761-42-6

Čechová, Mariana
Lexikón nadprirodzených bytostí a strašidiel : náučný slovník pre detských čitateľov : doplňujúca publikácia k tematickej bibliografií Poďme sa krásne báť
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2008. 28 s.

Čechová, Mariana
Poďme sa krásne báť. Horor v literatúre pre deti a mládež : hororová literatúra pre deti a mládež : tematická bibliografia
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2007. 24 s. ISBN 978-80-88761-40-2

Vicelová, Eva
Koľko rečí vieš... : výberová bibliografia inojazyčných učebníc a literatúry pre deti 
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2006. 18 s. ISBN 80-88761-37-9

Vicelová, Eva 
Spievajže si, spievaj... : výberová bibliografia ľudových piesní pre deti
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2004. 24 s. ISBN 80-88761-31-X

Vicelová, Eva.
Mám básničku na jazýčku. Malí autori - malým autorom : odporúčajúca bibliografia
1.vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2003. 26 s. ISBN 80-88761-27-1

Monografie

Mgr. Peťovská, Slavomíra
Kníhtlačiari, kníhkupci a knihovníci ako tvorcovia kultúry na Slovensku
1.vyd. Topoľčany : Tribečská knižnica, 2014. 94 s. ISBN 978-80-88761-57-0
pdf (1,67 MB) >>>

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023