Výpožičný čas

Hlavná budova:
Čsl. armády 28

pondelok: 10:00 - 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod.
utorok - piatok: 07.00 - 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod.
sobota : 08.00 - 12.00 hod.

Obedná prestávka : 12:00 - 12:30 hod.

Pobočka:
ZŠ sv. Ladislava
ul.Lipová 10

pondelok - piatok: 07:30 - 15:30 hod.