Výpožičný čas

Hlavná budova:
Čsl. armády 28

pondelok – piatok: 8:00 – 12:00 h. 12:30 – 18:00 h.
sobota: zatvorené

Pobočka:
Gagarinova ul. 2490/13

utorok: 9:00 – 12:00 h. 12:30 – 17:00 h.
štvrtok: 9:00 – 12:00 h. 12:30 – 17:00 h.

Pobočka:
ZŠ sv. Ladislava
ul. Lipová 10

pondelok – piatok: 8:00 – 12:00 h. 12:30 – 16:00 h., iba pre žiakov školy
sobota: zatvorené