Profil verejného obstarávateľa

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – stavebné úpravy fotobunkových dverí, vybudovanie podesty schodiska

Dátum: 10. 09. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)

 

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – murárske opravy a maľby knižnice po rekonštrukcii

Dátum: 10. 09. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)

 

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum: 14. 11. 2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)