Profil verejného obstarávateľa

Rok 2021

Zákazka: Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia knižnice.

Dátum: 10. 08. 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

 

Zákazka: Prenájom knižnično-informačného systému.

Dátum: 21. 07. 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

 

Zákazka: Výmena led svietidiel, 92 ks, montáž, demontáž, materiál.

Dátum: 17. 05. 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

 

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – stavebné úpravy fotobunkových dverí, vybudovanie podesty schodiska

Dátum: 10. 09. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)

 

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – murárske opravy a maľby knižnice po rekonštrukcii

Dátum: 10. 09. 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)

 

Zákazka: Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum: 14. 11. 2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf>>)

Príloha: návrh zmluvy (pdf>>)