Zmluvy

Zmluvy za rok 2022

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04977 Fond na podporu umenia 5.8.2022 19.8.2022 (pdf)
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202124886 Z DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o 8.8.2022 19.8.2022 (pdf)
Smlouva o zpracování osobních údajů Palmknihy s.r.o. 17.6.2022 24.6.2022 (pdf)
Rámcová smlouva o spolupráci 534-2022 Palmknihy s.r.o. 17.6.2022 24.6.2022 (pdf)
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z202124886 Z DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o 26.4.2022 3.5.2022 (pdf)
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ sv. Ladislava 29.3.2022 4.4.2022 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02184  Fond na podporu umenia 23.3.2022 30.3.2022 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01507 Fond na podporu umenia 23.3.2022 30.3.2022 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Slovenská asociácia knižníc 21.3.2022 24.3.2022 (pdf)
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb ASO VEDING s.r.o. 28.2.2022 7.3.2022 (pdf)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 28.1.2022 4.2.2022 (pdf)
Kúpna zmluva c 2420150956 O2 Slovakia s.r.o. 28.1.2022 4.2.2022 (pdf)
Kúpna zmluva č Z202124886 Z DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. 24.1.2022 1.2.2022 (pdf)

Zmluvy za rok 2021

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Miroslav Gieci, KG-KANS 1.3.2021 4.3.2021 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.009/2021 Slovenská asociácia knižníc 12.4.2021 16.4.2021 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č.21-512-00458 Fond na podporu umenia 19.4.2021 26.4.2021 (pdf)
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb L & Š s.r.o. 18.5.2021 24.5.2021 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č.21-513-02571 Fond na podporu umenia 14.5.2021 21.5.2021 (pdf)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 27.5.2021 2.6.2021 (pdf)
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb PC-COM s.r.o. 1.6.2021 5.6.2021 (pdf)
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 9.6.2021 11.6.2021 (pdf)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom 9.6.2021 11.6.2021 (pdf)
Zmluva o dielo Elektromont Topoľčany s.r.o. 22.6.2021 25.6.2021 (pdf)
Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej el. energie alebo plynu Nitriansky samosprávny kraj 2.7.2021 9.7.2021 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05162 Fond na podporu umenia 10.8.2021 19.8.2021 (pdf)
Zmluva o zabezpečení prevádzky Knižnično informačného systému SVOP, s.r.o 9.9.2021 14.9.2021 (pdf)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.533/2021 mesto Topoľčany 29.9.2021 7.10.2021 (pdf)
Zmluva o dielo č. 1/2021 Ceiba spol.s.r.o. 4.10.2021 10.10.2021 (pdf)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00458 Fond na podporu umenia 29.9.2021 10.10.2021 (pdf)
Sponzorská zmluva Elektromont Topolčany 26.10.2021 2.11.2021 (pdf)
Sponzorská zmluva   26.10.2021 2.11.2021 (pdf)
Kúpna zmluva O2 Slovakia s.r.o. 31.12.2021 10.1.2022 (pdf)

Zmluvy za rok 2020

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 Fond na podporu umenia 27.11.2020 3.12.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04149 Fond na podporu umenia 27.11.2020 3.12.2020 (pdf)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 21.12.2020 23.12.2020 (pdf)
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu ASO VENDING s.r.o. 6.11.2020 13.11.2020 (pdf)
Dodatok k zmluve o dodaní tovarov PC-COM 24.10.2020 27.10.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR na rok 2020 Ministerstvo kultúry 23.10.2020 27.10.2020 (pdf)
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta SOZA 21.9.2020 25.9.2020 (pdf)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi BKS SAFETY s.r.o. 1.8.2020 4.8.2020 (pdf)
Zmluva Kultúrne poukazy MK SR 22.7.2020 29.7.2020 (pdf)
Zmluva č. 19/2020 o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov NEHLSEN - EKO s.r.o. 14.5.2020 15.5.2020 (pdf)
Zmluva o dodaní služieb Ľuboš Kollár 6.5.2020 11.5.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 Fond na podporu umenia 5.5.2020 7.5.2020 (pdf)
Zmluva o dielo č. 2020/02/01 Výťahy - Milan Barborík 2.3.2020 4.3.2020 (pdf)
Dodatok k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb Miroslav Gieci, KG-KANS 1.3.2020 4.3.2020 (pdf)
Kúpna zmluva č. Z20201206_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1.2.2020 3.2.2020 (pdf)
Kolektívna zmluva zamestnanci 27.1.2020 30.1.2020 (pdf)

Zmluvy za rok 2019

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Zmluva č. 8/1000138273 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 18.12.2019 20.12.2019 (pdf)
Zmluva č. 5519001608 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 3559006260 - Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 1009900826 - Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 0999000206 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku Stredná odborná škola drevárska 1.6.2019 3.6.2019 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03506 Fond na podporu umenia 28.5.2020 29.5.2020 (pdf)
Zmluva Kultúrne poukazy MK SR 24.5.2020 29.5.2020 (pdf)
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská národná knižnica 22.2.2019 25.2.2019 (pdf)
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb PC COM 3.1.2019 7.1.2019 (pdf)
Kolektívna zmluva  zamestnanci 1.1.2019  7.1.2019  (pdf)

Zmluvy za rok 2018

Zmluva o dielo – na opravu plochej strechy (pdf)

Kúpna zmluva č. Z20181096_Z (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04658 (pdf)

Zmluvy za rok 2017

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02415 (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi č. 070/18/BTS/TPO (pdf)

Kolektívna zmluva (pdf)

Zmluvy za rok 2016

Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03634 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02955 (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021, dodoatok č. 1 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Zmluvy za rok 2015

Kúpna zmluva č. Z201676 (pdf)

Zmluva o dielo - o vykonaní údržby, opráv a odborné prehliadky výťahov (pdf)

Poistná zmluva č. 3559001998 o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla (pdf)

Poistná zmluva č. 5518023871 - havarijné poistenie motorových vozidiel (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Poistná zmluva č. 080823797 (pdf)

Rámcová dohoda č. 01-2015 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (pdf)

Rámcová dohoda č. 02-2015 pre havarijné poistenie KASKO (pdf)

Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua (pdf)

Zmluvy za rok 2014

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - murárske vysprávky a maľby knižnice (pdf)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - naviacpráce (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2014 (pdf)

Mandátna zmluva 06/A/2014 (pdf)

Zmluva o dielo 03/Zh/2014 (pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (pdf)

Zmluva o vykonávaní činností pracovnej zdravotnej služby (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce (pdf)

Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Komisionárska zmluva (pdf)

Zmluvy za rok 2013

Zmluva o dielo (pdf)

Zmluva o výpožičke (pdf)

Dodatok k zmluve  o poskytovaní verejných služieb (pdf)

Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 44/2013 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluvy za rok 2012

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov (pdf)

Rámcová zmluva na dodanie tovaru (pdf)

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 121 E, P/2012 (pdf)

Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany (pdf)

Zmluvy za rok 2011

Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 16/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva č. 6/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)