Zmluvy

Zmluvy za rok 2021

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Miroslav Gieci, KG-KANS 1.3.2021 4.3.2021 (pdf)

Zmluvy za rok 2020

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 Fond na podporu umenia 27.11.2020 25.1.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04149 Fond na podporu umenia 27.11.2020 25.1.2020 (pdf)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 21.12.2020 23.12.2020 (pdf)
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu ASO VENDING s.r.o. 6.11.2020 13.11.2020 (pdf)
Dodatok k zmluve o dodaní tovarov PC-COM 24.10.2020 27.10.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR na rok 2020 Ministerstvo kultúry 23.10.2020 27.10.2020 (pdf)
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta SOZA 21.9.2020 25.9.2020 (pdf)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi BKS SAFETY s.r.o. 1.8.2020 4.8.2020 (pdf)
Zmluva č. 19/2020 o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov NEHLSEN - EKO s.r.o. 14.5.2020 15.5.2020 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02111 Fond na podporu umenia 5.5.2020 7.5.2020 (pdf)
Zmluva o dielo č. 2020/02/01 Výťahy - Milan Barborík 2.3.2020 4.3.2020 (pdf)
Dodatok k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb Miroslav Gieci, KG-KANS 1.3.2020 4.3.2020 (pdf)
Kúpna zmluva č. Z20201206_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1.2.2020 3.2.2020 (pdf)
Kolektívna zmluva zamestnanci 27.1.2020 30.1.2020 (pdf)

Zmluvy za rok 2019

Názov zmluvy Zmluvná strana Dátum platnosti    Dátum zverejnenia    Link
Zmluva č. 8/1000138273 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 18.12.2019 20.12.2019 (pdf)
Zmluva č. 5519001608 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 3559006260 - Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 1009900826 - Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva č. 0999000206 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 24.6.2019 28.6.2019 (pdf)
Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku Stredná odborná škola drevárska 1.6.2019 3.6.2019 (pdf)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03506 Fond na podporu umenia 28.5.2020 29.5.2020 (pdf)
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská národná knižnica 22.2.2019 25.2.2019 (pdf)
Kolektívna zmluva  zamestnanci 1.1.2019  7.1.2019  (pdf)

Zmluvy za rok 2018

Zmluva o dielo – na opravu plochej strechy (pdf)

Kúpna zmluva č. Z20181096_Z (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04658 (pdf)

Zmluvy za rok 2017

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02415 (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi č. 070/18/BTS/TPO (pdf)

Kolektívna zmluva (pdf)

Zmluvy za rok 2016

Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03634 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02955 (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021, dodoatok č. 1 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Zmluvy za rok 2015

Kúpna zmluva č. Z201676 (pdf)

Zmluva o dielo - o vykonaní údržby, opráv a odborné prehliadky výťahov (pdf)

Poistná zmluva č. 3559001998 o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla (pdf)

Poistná zmluva č. 5518023871 - havarijné poistenie motorových vozidiel (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Poistná zmluva č. 080823797 (pdf)

Rámcová dohoda č. 01-2015 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (pdf)

Rámcová dohoda č. 02-2015 pre havarijné poistenie KASKO (pdf)

Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua (pdf)

Zmluvy za rok 2014

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - murárske vysprávky a maľby knižnice (pdf)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - naviacpráce (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2014 (pdf)

Mandátna zmluva 06/A/2014 (pdf)

Zmluva o dielo 03/Zh/2014 (pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (pdf)

Zmluva o vykonávaní činností pracovnej zdravotnej služby (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce (pdf)

Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Komisionárska zmluva (pdf)

Zmluvy za rok 2013

Zmluva o dielo (pdf)

Zmluva o výpožičke (pdf)

Dodatok k zmluve  o poskytovaní verejných služieb (pdf)

Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 44/2013 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluvy za rok 2012

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov (pdf)

Rámcová zmluva na dodanie tovaru (pdf)

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 121 E, P/2012 (pdf)

Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany (pdf)

Zmluvy za rok 2011

Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 16/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva č. 6/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)