Súhrnné správy

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 (>>pdf)

Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021 (>>pdf)

Súhrnná správa za 1. polrok 2021 (>>pdf)

Súhrnná správa za rok 2020 (>>pdf)