Fond na podporu umenia

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2017

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola aj v roku 2017 podporená  z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Nové knihy pre knižnicu - nákup knižničného fondu – 6 000,00 EUR

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2016

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2016 podporená v dvoch projektoch z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Akvizícia knižníc - nákup knižničného fondu – 7 500,00 EUR
Modernizácia online katalógov 1 500,00 EUR