FOND NA PODPORU UMENIA

FPU logo4 bielenamodrom

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2021 podporená z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Hviezda Gutenberga stále jasne žiari, knižnica má knihy, ktoré ste si priali – 9 000,00 EUR.
Slovenský dizajn – súčasť našej kultúry a identity – 1 500,00 EUR.
Komunitný priestor v knižnici – 5 500 EUR.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2020

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2020 podporená z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Aktualizujeme knižničný fond-pomáhame knižnému trhu – nákup knižničného fondu – 18 000,00 EUR.
Divadelné knihobranie – podujatia v znamení Roku slovenského divadla – 1 500 EUR.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2019

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2019 podporená  z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Revitalizácia knižného fondu - nákup knižničného fondu – 10 000,00 EUR. Z pridelenej dotácie bolo zakúpených 1 059 k. j.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2018

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola aj v roku 2018 podporená  z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Aktualizácia knižného fondu - nákup knižničného fondu – 7 000,00 EUR. Z pridelenej dotácie bolo zakúpených 800 k. j.

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2017

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola aj v roku 2017 podporená  z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Nové knihy pre knižnicu - nákup knižničného fondu – 6 000,00 EUR 

Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2016

Tribečská knižnica v Topoľčanoch bola v roku 2016 podporená v dvoch projektoch z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia:
Akvizícia knižníc - nákup knižničného fondu – 7 500,00 EUR
Modernizácia online katalógov 1 500,00 EUR