Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 25. 5. 2018

pdf verzia >>