Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina Tribečskej knižnice v Topoľčanoch (pdf>>)