Správa o činnosti za rok 2015

Správu o činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch za rok 2015 si môžete v plnom znení prečítať tu >>