Konto čitateľa

Ku kontu čitateľa je možné sa prihlásiť cez On-line katalóg. Jeho prostredníctvom čitateľ získa prehľad o vypožičaných dokumentoch, môže si predĺžiť ich výpožičnú dobu a objednať si knihy. Systém umožňuje aj zmenu hesla.

Prihlásenie sa do systému

na stránke https://topolcany.dawinci.sk/?fn=*login_userPswd&btnResName=ERR&pageId=*borrows treba vyplniť prihlasovacie údaje:
1. číslo preukazu - číslo čiarového kódu čitateľského preukazu
2. heslo - priezvisko (s diakritikou)

Po prvom prihlásení je dôležité zmeniť si heslo.