Knižné novinky (január - jún) 2015

Knižné novinky (január - jún) 2015

Odd. beletrie

Expresionizmus. - Bratislava: Kalligram, 2014
Poviedky o nás dvoch. - Bratislava: Evitapress, 2014
Sen o každom z nás. - Bratislava: Ikar, 2001
Bockoven, Georgia: Rok, ktorý všetko zmenil. - Bratislava: Ikar, 2012
Brown, Sandra: Neposielaj kvety. - Bratislava: Remedium, 2000
Byrne, Lorna: Anjeli v mojich vlasoch. - Bratislava: Ikar, 2010
Čerňanská, Monika: Ktorého si, Mária, do neba vzala. - Bratislava: DACO, 2006
Feather, Jane: Hriešny knieža. - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2011
Fredriksson, Marianne: Kto kráča v temnotách. - Bratislava: Slovart, c2000
Fréches, José: Ópiové vojny. - Bratislava: Ikar, 2007
Giordano, Paolo: Osamelosť prvočísiel. - Bratislava: Slovart, 2012
Havranová, Ivana: Život s mačom. - Bratislava: Marenčin PT, 2014
Chalupka, Samo: Básne a starožitnosti. - Bratislava: Kalligram, 2014
Christie, Agatha: Pověz mi, jak žijete. - Praha: Knižní klub, spol. s r.o., 2003
Kalamár, Ondrej: Moje potichu. - Bratislava: Trio Publishing, 2011
Kalamár, Ondrej: OK mihy. - Bratislava: Trio, 2012
Kalamár, Ondrej: Vypadnuté z O.K.. - Bratislava: Trio Publishing, 2013
Kalamár, Ondrej: Pivo u Chárona s Jožom Urbanom. - Bratislava: Trio Publishing, 2014
Kanon, Joseph: Istanbulský pasažier. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013
Kent, Hannah: Túžba a zrada. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013
Kessel, Joseph: Hriešnica. - Bratislava: Remedium, 1993
Krištofíková, Adriana: Ako chutí voda. - Bratislava: Motýľ, 2013
Kuglerová-Kozičová, Zuzana: V tureckom náručí. - Bratislava: Trio Publishing, 2014
Larsson, Stieg: Millennium. - Bratislava: Ikar, 2008
Larsson, Stieg: Millennium. - Bratislava: Ikar, 2009
Larsson, Stieg: Millennium. - Bratislava: Ikar, 2009
Lasicová, Hana: Diagnóza: rodina. - Bratislava: Evitapress, 2012
Lasicová, Hana: Pravdivý príbeh lži. - Bratislava: Evitapress, 2010
Lasicová, Hana: Slúžka. - Bratislava: Evitapress, 2013
Leon, Donna: Smrť v divadle La Fenice. - Bratislava: Ikar, 2001
Leonard, Niall: Drvič. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013
Leyson, Leon: Chlapec na drevenej debničke. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013
Lyn, Nicole de: Horúca láska na Havaji. - Bratislava: Ikar, 2001
Mankell, Henning: Falošná stopa. - Bratislava: Marenčin PT, 2014
McBain, Ed: Skladačka. - Bratislava: Slovenský spisovateľ, c2001
Olejová, Janka: Nemôžem mať všetko, kam by som to dala. - [Krupina]: Róbert Jurových-Nikara, 2014
Pitman, Richard: Dištanc. - Bratislava: Aktuell, 2002
Rakús, Stanislav: Temporálne poznámky a iné prózy. - Bratislava: Kalligram, 2014
Rice, Anne: Čas anjelov. - Bratislava: Ikar, 2011
Rice, Anne: Piesne serafov. - Bratislava: Ikar, 2011
Sasková, Lucia: Neznámych nemiluj. - Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2012
Sharma, Robin S.: Mních, ktorý predal svoje ferrari. - Bratislava: Eastone Books, 2012
Silan, Janko: Básnické dielo. - Bratislava: Kalligram, 2014
Sloboda, Rudolf: Narcis a iné. - Bratislava: Kalligram, 2014
Steel, Danielle: Stará mama Dan. - Bratislava: Remedium, 2000
Stone, Katherine: Lásky v Bel Air. - Bratislava: Ikar, 2001
Stone, Katherine: Splnené sny. - Bratislava: Ikar, 2001
Terry, Mark: Diablove vidly. - Bratislava: Ikar, 2007
Urbaníková, Eva: Všetko alebo nič: príbeh pokračuje. - Bratislava: Evitapress, 2009
Webb, Katherine: Dedičstvo. - Bratislava: Ikar, 2011
Zadoff, Allen: Chlapec Nikto. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013

Odd. mládežnícke

Bendová, Krista: Hravo čítame s Osmijankom. - [Bratislava]: Osmijanko, c 2013
Blažková, Jaroslava: Ohňostroj pre deduška. - Bratislava: Q 111, c2000
Hlušíková, Marta: Zázračné topánky a iné rozprávky. - [Bratislava]: Müssler books, 2014
Kožlejová, Maruška: Rozprávky. - [Bratislava]: Porta libri, [2011]
Revajová, Toňa: Denis a jeho sestry. - Bratislava: Slovart, 2007
Thomas, Lex: Karanténa. - Bratislava: Fortuna Libri, 2013

Odd. odbornej literatúry

Diplomacia v ére globalizácie. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011
Evanjelium podľa Matúša Evanjelium podľa Marka. - Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2012
Translácia v divadelnej komunikácii. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Žalmy. - Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2014
Bačová, Daniela: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013
Becker, Boris: Hráč. - Bratislava: Columbus, 2005
Benčík, Juraj: Malá škola "pantomíma". - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,, 2013
Bergan, Ronald: Film. - Bratislava: Slovart, 2008
Billíková, Andrea, 1975-: Drama techniques in the foreign language classroom. - Nitra: Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of English and American Studies, 2013
Blašková, Lucia: Performačné aktivity s edukačným presahom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Borodovčáková, Martina: Sofokles. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Butler, Judith: Trampoty s rodom. - Bratislava: Aspekt, 2014
Clench, James: William & Kate. - Praha: Mladá fronta, 2011
Dubačová, Viera: Terapia divadlom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakultav, 2014
Dudová, Katarína: Kognitívna schéma - prameň - cesta - cieľ v jazyku dramatického textu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Dušová, Petronela: Rozprávanie bábkoherca o herectve s bábkou. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2014
Dušová, Petronela: Rozprávanie bábkoherca o herectve s bábkou. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2014
Habaj, Michal: Alexander Veľký v prameňoch. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014
Hrašková, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Hull, Rob: Digitální video. - Praha: Nakladatelství Slovart, 2007
Inštitorisová, Dagmar: Antigona - nedokončená "tetralógia". - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Divadelná kritika. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická, Ústav literaárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Kriticky o divadle. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: O výrazovej variabilite divadelného diela. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Vzdelávanie divadlom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej  a umeleckej komunikácie, 2013
Kaizerová, Petra: Humor a dramatika v časopise Černokňažník. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Kavadlo, Al: Posúvame hranice!. - Šamorín: Zelený Kocúr, 2014
Kišová, Hana: Cvičíme, posilujeme a hrajeme si s dětmi. - Praha: Grada, 2012
Kráľ, Miloslav: Malý sprievodca hereckým svetom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Kratochvilová, Dana: Sarah Kane. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Lasicová, Hana: Všetko o mojom otcovi. - Bratislava: Evitapress, 2014
Macek, Václav: Dejiny slovenskej kinematografie. - Martin: Osveta, 1997
Magalová, Gabriela: Cesta rozprávky. - Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2010
Malíčková, Michaela: Upír ako maska inakosti. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013
Maliti, Romana: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Matejovič, Pavel: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia. - Bratislava: Kalligram, 2014
Maturkanič, Ivan: Danosti. - [Humenné]: Ivan Maturkovič, 2014
Mikloško, Jozef: Ako sme boli malí - odtajnené po 60 rokoch. - Bratislava: DACO - Jozef Mikloško, 2007
Mikloško, Jozef: Dva roky bloger. - Bratislava: DACO - Jozef Mikloško, 2010
Mikloško, Jozef: Prísne tajné! Ako sme boli Taliani. - Bratislava: DACO, 2006
Mlynárik, Ján: Dějiny Židů na Slovensku. - Praha: Academia, 2005
Obama, Barack: Cesta za sny mého otce. - Praha: Štrob, Širc & Slovák, 2009
Olšiak, Marcel: Ortoepia javiskovej reči. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Pappová, Petra: Divadelné myslenie v Španielsku v 20.-21. storočí. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Pappová, Petra: Lope de Vega. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Pappová, Petra: Ženská postava v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,, 2013
Pavlac, Peter: Zbytočný dramaturg, alebo, Ako obhájiť svoju profesiu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Poněšický, Jan: Úvod do moderní psychoanalýzy. - V Praze: Triton, 2012
Ružbarský, Pavel: Didaktika, technika a tréning v plávaní. - Prešov: Prešovská univerzita, 2006
Šiška, Matej: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Škripková, Iveta: Kontexty autorského bábkového divadla. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Škripková, Iveta: Kontexty autorského bábkového divadla. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Tsatsouline, Pavel: Nahý bojovník. - Šamorín: Zelený Kocúr, 2015
Žiška, Kamil: O divadelnej réžii. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013

Študovňa

Acta Nitriensiae. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998-
Hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva SR v EÚ. - [Bratislava]: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2014
Minority v subsystéme kultúry. - Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2014
The Assessment report on the 10 years of Slovakia's membership in the EU. - [Bratislava]: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, 2014
Translácia v divadelnej komunikácii. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Žalmy. - Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2014
Bačová, Daniela: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013
Benčík, Juraj: Malá škola "pantomíma". - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,, 2013
Billíková, Andrea, 1975-: Drama techniques in the foreign language classroom. - Nitra: Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of English and American Studies, 2013
Blašková, Lucia: Performačné aktivity s edukačným presahom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Borodovčáková, Martina: Sofokles. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Dubačová, Viera: Terapia divadlom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakultav, 2014
Dudová, Katarína: Kognitívna schéma - prameň - cesta - cieľ v jazyku dramatického textu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Dušová, Petronela: Rozprávanie bábkoherca o herectve s bábkou. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2014
Hrašková, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Antigona - nedokončená "tetralógia". - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Divadelná kritika. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická, Ústav literaárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Kriticky o divadle. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Inštitorisová, Dagmar: O výrazovej variabilite divadelného diela. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Inštitorisová, Dagmar: Vzdelávanie divadlom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej  a umeleckej komunikácie, 2013
Kaizerová, Petra: Humor a dramatika v časopise Černokňažník. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Kovalíková, Mária: Trojlístok. - [Chynorany]: Mária Kovalíková, 2012
Kráľ, Miloslav: Malý sprievodca hereckým svetom. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Kratochvilová, Dana: Sarah Kane. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Malíčková, Michaela: Upír ako maska inakosti. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013
Maliti, Romana: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Moravčíková, Erika: Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave. - V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 2013
Olšiak, Marcel: Ortoepia javiskovej reči. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Pappová, Petra: Divadelné myslenie v Španielsku v 20.-21. storočí. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Pappová, Petra: Lope de Vega. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Pappová, Petra: Ženská postava v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta,, 2013
Pavlac, Peter: Zbytočný dramaturg, alebo, Ako obhájiť svoju profesiu. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Šiška, Matej: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Škripková, Iveta: Kontexty autorského bábkového divadla. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Žiška, Kamil: O divadelnej réžii. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013

Pobočka T2

Bendová, Krista: Hravo čítame s Osmijankom. - [Bratislava]: Osmijanko, c 2013
Hlušíková, Marta: Zázračné topánky a iné rozprávky. - [Bratislava]: Müssler books, 2014
Kožlejová, Maruška: Rozprávky. - [Bratislava]: Porta libri, [2011]
Revajová, Toňa: Denis a jeho sestry. - Bratislava: Slovart, 2007