Knižné novinky (apríl - jún) 2013

Úsek beletrie

Géniovia a hrdinovia - Vrútky: Občianske združenie Prieskumník -
Pathfinder, 2006
Cestopisná a memoárová literatúra 16 - 18. storočia - Bratislava:
Kalligram, 2010
Slovenské rozprávky (1845-1883) - Bratislava: Kalligram, 2012
Adler-Olsen, Jussi: Žena v klietke - Bratislava: Ikar, 2012
Cardinal, Marie: Iná láska - Bratislava: Motýľ, 1994
Connelly, Michael: Kvapka - Bratislava: Slovart, 2012
Dán, Dominik: Kráska a netvor - Bratislava: Slovart, 2013
Daxner, Barbora: Výsostne ženská záležitosť - Bratislava: Citadella,
2012
Dostojevskij, Fedor Michajlovič: Zločin a trest - Bratislava: Ikar,
2007
Fitzpatrick, Becca: Finále - Praha: Egmont ČR, 2013
Hryc, Andrej: Inventúra - Bratislava: Slovart, 2013
Hurwitz, Gregg Andrew: Věž - Praha: BB art, 2001
Chrobák, Dobroslav: Prozaické dielo - Bratislava: Kalligram, 2011
Jesenský, Janko: Verše a próza - Bratislava: Kalligram, 2011
Keleová-Vasilková, Táňa: Liek na smútok - Bratislava: Ikar, 2013
Martin, George R. R.: Hostina pro vrány - Praha: Talpress, 2012
Ogino, Denisa: Sushi v dushi - Bratislava: Evita Press, 2012
Ondruš, Ján: Básnické dielo - Bratislava: Kalligram, 2011
Ryan, Chris: Nulová šance - Praha: Naše vojsko, 2008
Strážay, Štefan: Básnické dielo - Bratislava: Kalligram, 2011
Urbaníková, Eva: Za facku - Bratislava: Evitapress, 2013

Úsek pre deti a mládež

Veľká obrázová encyklopédia zemepisu - Bratislava: Svojtka, 2011
Almond, David: Nebeské oči - Bratislava: Slovart, 2012
Andersen, Hans Christian: Kreslené rozprávky - V Prahe: Albatros,
2009
Belitz, Bettina: Ukradnuté sny - Bratislava: Fragment, 2012
Elfgren, Sara B.: Oheň - Bratislava: Fortuna Libri, 2013
Geisler, Dagmar: Kto by sa bozkával pod vodou? - Bratislava:
Fragment, 2013
Gudule, Anne: Nočná gazela - Senica: Arkus, 2010
Haas, Meike: Sólo pre lásku - Bratislava: Fragment, 2013
Jóriová, Vanessa: Za múrom - Bratislava: Ikar, 2013
McDonald, Megan: Dada Nálada predpovedá budúcnosť - [Bratislava]:
Slovart, 2012
McMann, Lisa: V zajatí snov - Bratislava: Fragment, 2012
Noël, Alyson: Kruté leto - Bratislava: Slovart, 2012
Norton, Liss: Zvončekový les - Bratislava: Slovart, 2012
Petroff, Shani: Počertená - V Prahe: CooBoo, 2013
Rúčková, Enja: Žuvačkový kráľ - [Bratislava]: Motýľ, 2012
Rúčková, Enja: Láska na dvoch kolesách - [Bratislava]: Motýľ, 2013
Simon, Francesca: Grázlik Gabo a upírska zombia - Bratislava:
Slovart, 2013
Smith, L. J.: Temné vízie - Bratislava: Fragment, 2012
Smith, L. J.: Stefanove denníky - Bratislava: Fragment, 2013
Webb, Holly: Rose a čarodejníkova maska - Praha: CooBoo, 2012
Webb, Holly: Rose a strieborný duch - Praha: CooBoo, 2013
Wunder, Wendy: Zázraky sú možné - Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo - Mladé letá, 2012

Úsek odbornej literatúry

Slovenská republika - Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2010
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež -
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012
Ako vznikal muzikál Ples upírov - Nitra: Univerzita Konštantína v
Nitre, Filozofická fakulta, 2012
Preklad a divadlo - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,
Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Bačová, Daniela: Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia -
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta,
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Ballay, Miroslav: Farma v jeskyni - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa, Filozofická fakulta, 2012
Baránik, Michal: Úvod do ekonómie, ekonomiky a verejnej správy -
Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2005
Benčo, Jozef: Ekonomika a manažment verejnej správy - Trenčín:
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity, 2006
Bishop, Chris: SS : - Plzeň: Ševčík, 2007
Borovička, Václav Pavel: Bílé otrokyně - Praha: Baronet, 2000
Bošjak, Štefan: Základy štatistiky - Trenčín: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, 2006
Brennan, Matthew: Lovci lebek : - Ostrava :: Revi,, 1998
Broža, Petr: Notebook - Brno: Computer Press, 2006
Bumerl, Jiří: Biológia 1 pre stredné poľnohospodárske technické školy
a pre stredné lesnícke technické školy - Bratislava: Príroda, 1984
Cirák, Ján: Rodinné právo - Šamorín: Heuréka, 2010
Čajková, Jaroslava: Od umeleckého prednesu k divadlu - Nitra:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013
Čimo, Jozef: Riadenie marketingových aktivít - Bratislava: GeoPARNAS,
2005
Davis, Ken: Ako žiť s rodičmi, a nezblázniť sa - Bratislava:
Creativpress, 2005
Flower, John: Start building your vocabulary - Hove: Language
Teaching Publications, 1995
Gajdoš, Peter: Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku - Bratislava:
Sociologický ústav SAV, 2011
Gálik, Slavomír: Filozofia a mystika - Bratislava: Iris, 2006
Gálik, Slavomír: Filozofia a médiá - Bratislava: Iris, 2012
Harris, Joshua: Zbohom lásky - Bratislava: Creativpress, 2005
Hontyová, Kajetana: Základy ekonómie a ekonomiky - V Bratislave:
Ekonóm, 2005
Hričovský, Ivan: Meruňky a broskvoně - Bratislava: Príroda, 2004
Hubinský, Ján: Cesta za zdravším, veselším a úspešnejším "JA" -
Pezinok: Via Bibliotheca, 2012
Janíková, Drahomíra: Úvod do sociológie - Trenčín: Trenčianska
univerzita A. Dubčeka, 2008
Janků, Peter: Scénické myslenie - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012
Janků, Peter: Scénografia pre nescénografov - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a
umeleckej komunikácie, 2013
Kelby, Scott: Digitální fotografie - Brno: Zoner Press, 2012
Kolář, Zdeněk: Výkladový slovník z pedagogiky - Praha: Grada
Publishing, 2012
Kopecký, Peter: Diplomacia - vec verejná? - [Ivanka pri Dunaji]:
Peter Kopecký, 2006
Krausová, Nora: Poetika v časoch za a proti - [Bratislava]: Literárne
informačné centrum, c1999
Kútik, Ján: Úvod a teória krízového manažmentu a jeho právny vývoj -
Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2006
Liba, Peter: Prieniky do literatúry a kultúry - Nitra: Kulturologická
spoločnosť, 2009
Liška, Vladimír: Tajný projekt KGB - Olomouc: Fontána, 2003
Majoroš, Jozef: Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie
zbrojného preukazu - Bratislava: Epos, 2010
Marková, Dagmar: Metodologické, obsahové a formálne aspekty
diplomových, bakalárskych a ŠVOČ prác - Nitra: Garmond Nitra, 2008
Matulay, Stanislav: Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského
poradcu - Prešov: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P.
Gojdiča, 2009
Matuška, Petr: Aranžování květin - Brno: Computer Press, 2004
Mihálik, Ivan: Literárne listy - Košice: Ars Litera, 2004
Michňová, Iva: Němčina - Praha: Grada, 2011
Mikloš, Ivan: Pripomínam, pán premiér! - [Banská Bystrica: Forza
music], 2010
Nagy, Csanád: Záhradná architektúra pre každého - [Nové Zámky]: Ex
book, 2013
Náchodský, Zdeněk: Učebnice sebeobrany pro každého - Praha: Futura -
Victory, 1992
Pavelková, Bronislava: Ako postupovať pri rozvode - Bratislava:
Príroda, 2006
Payne, Helen: Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a
klinické praxi - Praha: Portál, 2011
Peters, John: Sestřelení tornáda - Ostrava: Oldag, 1998
Peťovská, Slavomíra: Stanislav Štepka - V Topoľčanoch: Tribečská
knižnica, 2012
Piaček, Marek: Scénická hudba v reálnom čase - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2012
Piaček, Marek: Hudba ako udalosť - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Raeper, William: Myslenie západnej civilizácie - Bratislava: Návrat
domov, c1998
Schmidt, Mathias R.: Nordic fitness - Praha: Vašut, 2010
Stanislavová, Zuzana: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež
po roku 1960 - Bratislava: Literárne informačné centrum, c2010
Sun: O umění válečném - Praha: Naše vojsko, 2005
Šebesta, Juraj: Cesta prekladu dlhým dňom do noci - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a
umeleckej komunikácie, 2013
Ševčík, Marián: Správne právo procesné - Bratislava: Eurounion, 2007
Škvrnda, František: Úvod do dejín sociologického myslenia - Nitra:
Enigma, 2010
Turek, Ivan: O problémovom vyučovaní - Bratislava: SPN, 1982
Vágnerová, Marie: Školní poradenská psychologie pro pedagogy - Praha:
Karolinum, 2005

Pobočka

Veľká obrázová encyklopédia zemepisu - Bratislava: Svojtka, 2011
Doyle, Arthur Conan: Záhadné zmiznutie - Bratislava: Mladé letá, 2003
Feldek, Ľubomír: Veľká kniha slovenských rozprávok - Bratislava:
Reader's Digest Výber, 2003
Montgomeryová, Lucy Maud: Listy láskam - Bratislava: Mladé letá, 2000
Peťovská, Slavomíra: Stanislav Štepka - V Topoľčanoch: Tribečská
knižnica, 2012
Smith, L. J.: Temné vízie - Bratislava: Fragment, 2012
Smith, L. J.: Stefanove denníky - Bratislava: Fragment, 2013

Študovňa

Ako žijeme a chceme žiť v doline pod Panskou Javorinou - Topoľčany:
Tristanpress, 1997
Kolíska kresťanstva na Slovensku - Bratislava: Arte Libris - Plekanec
& Haviar, 2011
Ako vznikal muzikál Ples upírov - Nitra: Univerzita Konštantína v
Nitre, Filozofická fakulta, 2012
Zákonník práce - Bratislava: Nová Práca, 2012
Preklad a divadlo - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,
Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Viacjazyčný slovník parlamentných výrazov - Bratislava: Kancelária
Národnej rady Slovenskej republiky, 2013
Bačová, Daniela: Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia -
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta,
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2013
Ballay, Miroslav: Farma v jeskyni - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa, Filozofická fakulta, 2012
Čajková, Jaroslava: Od umeleckého prednesu k divadlu - Nitra:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013
Hubinský, Ján: Cesta za zdravším, veselším a úspešnejším "JA" -
Pezinok: Via Bibliotheca, 2012
Janků, Peter: Scénické myslenie - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012
Janků, Peter: Scénografia pre nescénografov - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a
umeleckej komunikácie, 2013
Kollár, Daniel: Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska - Bratislava:
Dajama, 2010
Lipková, Ľudmila: Európska únia - Bratislava: Sprint dva, 2011
Peťovská, Slavomíra: Stanislav Štepka - V Topoľčanoch: Tribečská
knižnica, 2012
Piaček, Marek: Hudba ako udalosť - Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa, Filozofická fakulta, 2013
Šebesta, Juraj: Cesta prekladu dlhým dňom do noci - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a
umeleckej komunikácie, 2013
Togner, Milan: Stredoveká nástenná maľba na Spiši - Bratislava: Arte
Libris - Plekanec & Haviar, 2012

Hudobné oddelenie

Piaček, Marek: Scénická hudba v reálnom čase - Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2012
Strieženec, Alexander: Bubny a bubeníci - [Bratislava]: Fotoagentúra
M.N.L., [1997]