Ročenka Jubilanti

Tribečská knižnica vydáva každoročne súpis významných regionálnych osobností, ktorí svojou činnosťou prispeli k propagácii topoľčianskeho regiónu a rok vydania je ich jubilejným. Do bibliografického súpisu sa dostávajú osobnosti, ktoré sa narodili, zomreli alebo dlhodobo pôsobili a pôsobia v našom regióne. V tejto ročenke sú uvedené i jubilujúce folklórne súbory a a obce, ktoré si pripomínajú okrúhle výročie prvej písomnej zmienky.

Jubilanti 2016 (pdf)
Jubilanti 2015 (pdf)
Jubilanti 2014 (pdf)
Jubilanti 2013 (pdf)
Jubilanti 2012 (pdf)
Jubilanti 2011 (pdf)