Ročenka Jubilanti

Tribečská knižnica vydáva každoročne súpis významných regionálnych osobností, ktorí svojou činnosťou prispeli k propagácii topoľčianskeho regiónu a rok vydania je ich jubilejným. Do bibliografického súpisu sa dostávajú osobnosti, ktoré sa narodili, zomreli alebo dlhodobo pôsobili a pôsobia v našom regióne. V tejto ročenke sú uvedené i jubilujúce folklórne súbory a a obce, ktoré si pripomínajú okrúhle výročie prvej písomnej zmienky.

Jubilanti 2021 (pdf)
Jubilanti 2020 (pdf)
Jubilanti 2019 (pdf)
Jubilanti 2018 (pdf)
Jubilanti 2017 (pdf)
Jubilanti 2016 (pdf)
Jubilanti 2015 (pdf)
Jubilanti 2014 (pdf)
Jubilanti 2013 (pdf)
Jubilanti 2012 (pdf)
Jubilanti 2011 (pdf)