Časopis Knihovník

Časopis Knihovník je metodický spravodajca, ktorý vydáva Tribečská knižinca pre knihovníkov obecných knižníc. Vychádza 2x do roka.

Knihovník 2/2021 (pdf)

Knihovník 1/2021 (pdf)

Knihovník 2/2020 (pdf)

Knihovník 1/2020 (pdf)

Knihovník 1/2019 (pdf)

Knihovník 2/2018 (pdf)

Knihovník 1/2018 (pdf)

Knihovník 2/2017 (pdf)

Knihovník 1/2017 (pdf)

Knihovník 2/2016 (pdf)

Knihovník 1/2016 (pdf)

Knihovník 2/2015 (pdf)

Knihovník 1/2015 (pdf)

Knihovník 2/2014 (pdf)

Knihovník 1/2014 (pdf)

Knihovník 2/2013 (pdf)

Knihovník 1/2013 (pdf)

Knihovník 2/2012 (pdf)

Knihovník 1/2012 (pdf)

Knihovník 2/2011 (pdf)

Knihovník 1/2011 (pdf)

Knihovník 2/2010 (pdf)

Knihovník 1/2010 (pdf)

Knihovník 2/2009 (pdf)

Knihovník 1/2009 (pdf)

Knihovník 2/2008 (pdf)

Knihovník 1/2008 (pdf)

Knihovník 2/2007 (pdf) 

Knihovník 1/2007 (pdf)

Knihovník 2/2006 (pdf) 

Knihovník 1/2006 (pdf)

Knihovník 2/2005 (pdf)

Knihovník 1/2005 (pdf)