Databáza INFOTRAC

Prístup k databáze INFOTRAC

Tribečská knižnica v Topoľčanoch umožňuje svojim používateľom využívať multiodborovú databázu INFOTRAC od vydavateľstva GALE Cengage. Prístup do databázy je možný len v knižnici prostredníctvom verejného internetu z tejto adresy: www.galepages.com/tribecsk

Tribečská knižnica v Topoľčanoch ponúka v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice prístup do multiodborovej databázy INFOTRAC od vydavateľstva GALE Cengage. Táto databáza poskytuje viac ako 32 000 titulov z rôznych vedných odborov prevažne v anglickom jazyku. Je rozdelená do troch skupín:
- AcademicOneFile (s obsahom viac ako 18 700 titulov, z toho 8 400 v plnotextovom znení, akademický obsah),
- GeneralOneFile (s obsahom viac ako 14 000 titulov, z toho viac ako 9000 v plnotextovom znení, všeobecne informačný obsah),
- Infotrac Custom Journal (prístup k 50-im časopisom v plnotextovom znení).

Viacej informácií: https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/databases/gale-one-file/infotrac-custom/infotrac_brochure_web.pdf