Cenník služieb a poplatkov

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PLATNÝ OD 1. 4. 2013

REGISTRAČNÉ POPLATKY : PLATNOSŤ 12 MESIACOV

Cena v €

dospelí

4,--

študenti

4,--

dôchodcovia

4,--

vojnoví veteráni

2,--

deti a mládež do 14 rokov

2,--

deti predškolského veku

zadarmo

nezamestnaní

zadarmo

držitelia preukazu Únie slabozrakých a nevidiacich a ŤZP

zadarmo

predĺženie platnosti čitateľského preukazu

4,--

poplatok za jednorazovú knižnično-informačnú službu

1,--

SANKČNÉ POPLATKY

prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov - 1 dokument / 1 deň

0,02

riaditeľská upomienka

6,--

strata alebo zničenie čitateľského preukazu

1,70

manipulačný poplatok pri strate výpožičky (poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie)

1,--

poškodenie etikety čiarového kódu

1,--

poplatok za poškodenie dokumentu (znečistenie, podčiarknutý alebo vyznačený text)

5,--

strata dokumentu

5-10 násobok

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA (MVS)

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,50

za každý vypožičaný dokument (poštovné)

2,--

poplatok sa môže meniť podľa podmienok poskytujúcej knižnice

poplatok za MVS z fondov TK (tituly ktoré sa nachádzajú vo fonde TK len v jednom exemplári ako MVS nepožičiavame)

2,--

MEDZINÁRODNÁ MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,--

výpožička dokumentu z ČR

podľa faktúry

výpožička dokumentu z iných krajín

podľa faktúry

REZERVOVANIE DOKUMENTU

rezervovanie dokumentu

0,50

oznámenie o rezervácii (poštovné)

0,70

REŠERŠE

vypracovanie rešerše

1,50

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY Z VLASTNÝCH FONDOV:

za každú stranu formátu A4

0,10

za každú stranu formátu A3

0,20

INTERNET:

zadarmo

tlač z internetu : za každú stranu formátu A4

0,15

 

vojnoví veteráni