Vyhodnotenie ankety Kniha môjho života

Na oddelení beletrie Tribečskej knižnice v Topoľčanoch sa dňa 19. 11. 2014 uskutočnilo vyhodnotenie ankety „Kniha môjho života“.

Z 19 používateľov Tribečskej knižnice, ktorí sa zapojili do ankety, bol vyžrebovaný pán František Holák. Jeho najobľúbenejšou je kniha Caesarove ženy od autorky McCullough Colleen. Pánovi Holákovi bola za účasť v ankete odovzdaná knižná odmena.
Srdečne blahoželáme!