Zmena poplatkov za prekročenie výpožičnej doby

Od 1. 4. 2013 prechádza Tribečská knižnica v Topoľčanoch na nový systém spoplatnenia prekročenia výpožičnej doby. Táto naďalej zostáva jeden mesiac. Po prekročení výpožičnej doby systém začne počítať poplatok 0,02 € za každý jeden deň omeškania a každú jednu knihu. Čiže čitateľ, ktorý má napr. požičané 4 knihy a prekročí výpožičnú dobu o 5 dní, zaplatí: 0,02 € x 4 knihy x 5 dní = 0,4 €. Upomienky zasielané nebudú, zaslaná bude iba riaditeľská upomienka po prekročení výpožičnej doby 3 mesiace. Za poslanie riaditeľskej upomienky je poplatok 6 €.

Čitateľom, ktorý majú v knižnici uvedenú svoju aktuálnu emailovú adresu, by mala prísť pred prekročením výpožičnej doby "pripomienka".