Oznam

Tribečská knižnica v Topoľčanoch oznamuje, že od 15.6.2020 poskytuje knižnično-informačné služby na všetkých úsekoch knižnice. Súčasne umožňuje používateľom voľný vstup do knižničného fondu, pričom platí obmedzenie max. 1 osoba na 10m2 (neplatí pre deti).
Vstup do budovy knižnice:
- s prekrytím horných dýchacích ciest
- dezinfekcia rúk alebo použitie rukavíc
Výpožičný čas v letnom režime:
Pondelok – piatok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 h
Sobota: zatvorené