Poďakovanie Márii Kráľovej

Koncom minulého roku odišla do dôchodku riaditeľka Tribečskej knižnice a kolegyňa Mária Kráľová. Knižnicu viedla 25 rokov nielen rozumom, ale aj srdcom. Za ten čas vybudovala z knižnice modernú a úspešnú organizáciu. Pani riaditeľka, ďakujeme Ti za Tvoju empatiu, ľudskosť a profesionalitu.MK