Burza kníh v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch 16. 10. 2015

burza knih