Beseda so šéfredaktorom Slovenských národných novín Mgr. Marošom Smolecom
a s 1. podpredsedom Matice slovenskej Jozefom Šimonovičom

pozvanka SNN 2015-10-08